Nuoret Kotkat: Koulut alkoivat – aivan sopivaan aikaan!

Koulujen syyslukukausi alkoi jälleen, perinteisen aikataulun mukaan. Sen johdosta on julkisuudessa käyty jälleen keskustelua (mm. Iltalehti 12.8.) siitä, olisiko järkevää siirtää koulujen kesälomia esimerkiksi kaksi viikkoa eteenpäin. Asiasta keskusteltiin myös kevätlukukauden päättyessä, jolloin virittäjänä oli aiheesta toukokuussa julkaistu työvoima- ja elinkeinoministeriön selvitys. Erityisen myönteisesti asiaan on suhtautunut matkailuelinkeino ja heidän edunvalvojansa MaRa. (lisää…)

Lue lisää

Nuoret Kotkat kannustaa miehiä varhaiskasvatusalalle

Nuoret Kotkat haluaa nostaa miesvarhaiskasvattajien positiivista merkitystä julkiseen keskusteluun ja olla mukana muuttamassa stereotyyppisiä näkemyksiä miesvarhaiskasvattajista. Nuoret Kotkat kannustaa miehiä opiskelemaan ja työllistymään varhaiskasvatusalalle sekä olemaan ylpeitä ammatinvalinnastaan.

Monilla naisvaltaisilla työaloilla koetaan, että miehet tuovat työyhteisöön tasapainoa. On todettu, että sosiaalialalle hakeville miehille sosiaaliset ja emotionaaliset arvot ovat erityisen tärkeitä. Halukkuus ja taito työskennellä erilaisten ihmisten kanssa toimii miesten motivaationa hakea alan koulutukseen. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka ovat hyvin toteutetun hoivan ja kasvatuksen edellytyksinä.

Väestön ikääntyminen ja työntekijöiden runsas eläköityminen tuo merkittävän haasteen julkisen sektorin varhaiskasvatusalalle. Työelämä on jakaantunut nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Yhteiskunnalliset käsitykset ja uskomukset ohjaavat sukupuolten uravalintoja. Varhaiskasvatusalalla vallitsee työvoimapula, joten alan houkuttavuutta on lisättävä ja saatava enemmän miehiä hakeutumaan alalle. Työelämän ja koko yhteiskunnan on tuettava niitä miehiä ja naisia, jotka hakeutuvat vastakkaisen sukupuolen tyypillisiin ammatteihin, jotta miesten ja naisten ammattien eriytymistä työelämän sektorilla voitaisiin vähentää.   

Kasvattajana miesvarhaiskasvattaja on osa alan ammattilaisten kasvatusverkostoa. Miesvarhaiskasvattajia tarvitaan päivähoidossa. Miesvarhaiskasvattaja on lapsille roolimalli. Vanhempien kanssa tehtävässä kasvatusyhteistyössä saattaa isän asema jäädä taka-alalle. Miesvarhaiskasvattaja mahdollistaa luontevammin kasvatuskumppanuuden myös isille sekä antaa mahdollisuuden haastavissa tilanteissa aktivoida isiä päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön.

Lue lisää

Nuoret Kotkat kouluttaa

Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoiset toimijat ovat suurin voimavaramme. Heidän monipuolinen osaamisensa mahdollistaa monenlaisen toiminnan järjestämiseen.

Nuoret Kotkat kouluttaa aikuisia ja nuoria kriittisesti ajatteleviksi ja yhteiskuntavastuullisiksi aktiivisiksi kansalaisiksi. Nuorten Kotkien koulutus on yhteisöllistä oppimista, jossa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja keskusteluita. Yhdessä oleminen, toisiin tutustuminen ja ajatusten vaihto on tärkeä osa koulutusta.

Nuoret Kotkat tarjoaa monipuolista koulutusta kaikille toiminnassa mukana oleville.

Nuorten Kotkien Keskusliiton 13–17 vuotiaille nuorille tarjoama koulutus:

vertsukurssi 2013

Nuorten koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia ohjaajan apuna kerhoissa, leireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Keskusliitto järjestää vuosittain vertsukursseja ja lisäksi eri piirit tarjoavat kattavampaa vertaisohjaajakoulutusta (koulutus kestää 2-3 vuotta).

Valtakunnallisia vertaisohjaajakursseja järjestetään kaksi kertaa vuodessa

  • nuorten omia tapahtumia, joiden suunnitteluun he pääsevät itse vaikuttamaan
  • kokoaa yhteen koko Suomen aktiiviset nuoret
  • koulutusaiheet ajankohtaisia, keskittynyt viime vuosina mm. vaikuttamiseen, kiusaamiseen ja syrjintään, seksuaalisuuteen.

Nuorten Kotkien Keskusliiton 18 vuotta täyttäneille aikuisille tarjoama koulutus:

Aikuisille vapaaehtoisille järjestettävän koulutuksen tärkein tavoite on tukea vapaaehtoisena toimimisen monipuolisia tarpeita. Koulutus tarjoaa tietoa ja taitoja ohjaamistilanteisiin sekä täsmäkoulutusta ajankohtaisiin aiheisiin.

Luottamushenkilöille tarkoitetut järjestöpäivät paneutuvat erityisesti liiton ja piirien hallinnossa ja vastuutehtävissä toimivien henkilöiden kouluttamiseen. Koulutusta annetaan mm. talousasioihin ja toiminnan suunnitteluun.

Nuorten Kotkien työntekijöille järjestettävä koulutus

VERTSUKURSSI 2013 1

Kotkaliikkeen työntekijöille järjestetään vuosittain koulutusta ajankohtaisista työhön liittyvistä aiheista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöille on tarjolla oma vuosittainen koulutuksensa ja heillä on myös usein mahdollisuus kouluttautua alalla.

Liitto voi tarpeen mukaan järjestää koulutusta esim. seksuaalisuudesta, kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisystä jne. Ota yhteyttä Kotkaliiton koulutuksesta vastaavaan työntekijään, mikäli toivoisit koulutusta

jostain tietysti aiheesta: Järjestösuunnittelija Nella Heiskanen, nella.heiskanen (at) nuoretkotkat.fi

Koulutusta järjestetään myös paikallistasolla ja piireissä. Ole yhteydessä omaan piiriisi ja osastoosi.

 

 

Lue lisää