Tositoimiin turvapaikkaa hakevien lasten suojelemiseksi

Pohjoismaisen työväenliikkeen lapsijärjestöjen verkoston ABN:n (Arbetarrörelsens barnorganisasationer i Norden) mielestä turvapaikkaa hakeville lapsille on annettava mahdollisuus samoihin laillisiin oikeuksiin ja turvaan, joiden tulisi kuulua jokaiselle lapselle.

Ilman huoltajaa tai saattajaa saapuvien, turvapaikkaa hakevien lasten hyväksikäyttö on vakava ja moniulotteinen ongelma, jolla on vakavia lasten terveyteen, kehitykseen ja tulevaisuuteen vaikuttavia seurauksia. Hyväksikäyttö voi ilmetä esimerkiksi väkivaltana, pakkotyönä, rikollisuutena, prostituutiona tai ihmissalakuljetuksena. Hyväksikäyttö voi myös olla hienovaraisempaa ja ilmetä esimerkiksi lasten haavoittuvaisuuden, luottamuksen, uskollisuuden tai avun tarpeen hyväksikäyttönä rahallisen tai muun hyödyn saavuttamiseksi. Hyväksikäyttöä voi tapahtua lasten kotimaassa, maassa josta turvapaikkaa haetaan tai matkalla sinne. Viime vuosien aikana yli 10 000 turvapaikkaa hakevaa lasta on kadonnut Euroopassa. Maamme eivät tee tarpeeksi estääkseen tätä tai löytääkseen kadonneita lapsia. Lasten laillinen turva vaihtelee eri Euroopan maiden ja alueiden välillä. Aiheeseen liittyen on edelleen useita haasteita ja puutteita, jotka tulee ratkaista.

Esimerkkejä näistä puutteista ja haasteista ovat:

· Lasten itsensä, heidän perheidensä, ammattilaisten ja päätöksentekijöiden keskuudessa havaittava tiedon puute lasten laillisista oikeuksista.

· Kansallisella ja paikallisella tasolla olemassa olevien sopimusten ja suuntaviivojen valvonnan ja täytäntöönpanon puutteellisuus.

· Epäonnistuminen lasten tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja kykyjä koskevien laillisten prosessien mukauttamisessa ja fasilitoinnissa niin, että lapsilla olisi mahdollisuus ymmärtää ja osallistua kyseisiin prosesseihin merkityksellisellä tavalla.

· Lapsia koskevien laillisten pykälien kanssa työskentelevien ihmisten, kuten tuomareiden, juristien, sosiaalityöntekijöiden ja poliisien puutteelliset resurssit ja pätevyydet.

· Lasten turvallisuuden parissa toimivien tahojen ja sektoreiden, kuten oikeusjärjestelmän, sosiaalityön kentän, terveydenhuollon, koulujen ja muun kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteistyön ja työn koordinoinnin puutteet.

Jotta lasten laillista turvaa Euroopassa voidaan vahvistaa, lasten, heidän vanhempiensa, ammattilaisten, päätöksentekijöiden ja muiden asianmukaisten tahojen välinen perusteellinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on välttämätöntä. Myös uudelle tutkimustiedolle, laajemmalle tiedon jakamiselle, koulutukselle, opastukselle ja uusille, hyville käytännöille on tarvetta.

Ydinviestimme on: Herätkää hallitukset, meidän on toimittava nyt.

Jaa sosiaalisessa mediassa: