Demokratia uhattuna Euroopassa

Äärilaitojen nousu eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa politiikassa on vaara demokratialle. Me ABN:n (Arbetarrörelsens Barnorganisationer i Norden, Työväenliikkeen pohjoismaiset lapsijärjestöt) jäsenet olemme havainneet demokratianvastaisten ajatusten ja äärioikeistolaisen politiikan nousevan Euroopassa ja olemme siksi huolissamme tulevista sukupolvista. Pohjoismaisina lapsijärjestöinä olemme erityisesti huolissamme laitaoikeiston ilmeisistä pyrkimyksistä rajoittaa itsenäisen kansalaisyhteiskunnan toimintakykyä. Muistutamme, että YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (§15) mukaan hallituksilla […]

Jatka lukemista


Nuoret Kotkat huolissaan Gazan tilanteesta

Me Nuorissa Kotkissa välitämme jokaisesta maailman lapsesta, kaikkialla maailmassa. Pohjoismaisen työväenliikkeen lapsijärjestöt ABN (Arbetarrørelsens barnorganisasationer i Norden), jonka jäsenenä myös Nuoret Kotkat toimii, on erittäin huolissaan Gazan tilanteesta. Gazan siviilien elämä on tällä hetkellä sietämätöntä, eikä kenenkään tulisi hyväksyä Israelin kohtuutonta hyökkäystä palestiinalaisia siviilejä kohtaan. Olemme päätyneet tilanteeseen, jonka seuraukset tulevat olemaan anteeksiantamattomat, mikäli emme […]

Jatka lukemista


Edustajisto: Lasten hyvinvoinnin kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Lasten mielenterveyshaasteet, yksinäisyyden lisääntyminen sekä syrjäytyminen ovat yhteiskunnallisia ongelmia, joihin Nuorten Kotkien uusi strategia vuosille 2024-2028 pyrkii vastaamaan. Missiona on, että Nuoret Kotkat toimii yhteiskunnassa vaikuttavana kanavana lapsen äänelle. Nuoret Kotkat osallistuu koko maailman kehittämiseen lapsimyönteisemmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Haluamme edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa, eli sitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ja oikeus hyvään elämään. Yhdenvertaisuusnäkökulman […]

Jatka lukemista


Tarja Filatovin juhlapuhe Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa

Eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov oli virallisena juhlapuhujana Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa lauantaina 11.marraskuuta. Puheessaan hän korosti vapaaehtoistyön ja kotkaliikkeen arvojen edistämisen merkitystä lasten ja nuorten kannalta sekä toi esiin omia kokemuksiaan Kotkien toiminnasta. Koko puhe litteroituna alla: Hyvät Nuoret Kotkat, arvoisat juhlavieraat. Onneksi olkoon 80-vuotiaille nuorille kotkille  – ja meille vähän vanhemmillekin!  Onnittelut ja suuri […]

Jatka lukemista


Hae tapahtuma- ja koulutustuottajaksi Nuoriin Kotkiin!

Nuoret Kotkat on yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle. Nuoret Kotkat tarjoaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä toimintaa lapsille ja nuorille. Haemme nyt TAPAHTUMA- JA KOULUTUSTUOTTAJAA Suunnittelemaan ja toteuttamaan Nuorten Kotkien valtakunnallisia tapahtumia sekä tukemaan alueellista lapsi- ja nuorisotoimintaamme. Työtehtäviin kuuluu mm. Nuorten Kotkien valtakunnallisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä piirijärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa Nuorten Kotkien […]

Jatka lukemista


Hyvää syntymäpäivää, Nuoret Kotkat!

Nuorten Kotkien toiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1943, 80 vuotta sitten. Vuonna 2023 juhlitaankin Nuorten Kotkien 80-vuotissyntymäpäiviä. Pitkäikäisen järjestön historiaan mahtuu lukemattomia rakkaita muistoja, unohtumattomia leirielämyksiä, yhteisöllisyyden kokemuksia ja ystävyyssuhteita. Nuorten Kotkien edeltäjä Ennen kuin Nuoria Kotkia oli olemassa, oli Ihanneliitto-nimisiä järjestöjä, joista ensimmäinen perustettiin jo vuonna 1902. Liitot järjestivät Nuorten Kotkien tapaan leikki- ja retkitoimintaa […]

Jatka lukemista


Edustajistolta selvät sävelet strategiatyöhön

Kolme nuorta pitää puhetta mikrofonin ääressä Nuorten Kotkien rollupin edessä

Nuorten Kotkien Keskusliiton edustajisto piti kevätkokouksensa 15. huhtikuuta Helsingin Tapanilassa. Koska kyse oli edustajiston kaksivuotisen kauden ensimmäisestä kokoontumisesta, kokous alkoi edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnalla. Puheenjohtajaksi valittiin Petra Toivonen Helsingin piiristä ja varapuheenjohtajaksi Merja Korhonen Varsinais-Suomesta. Molemmat saivat siis tehtävässään jatkokauden. Liiton sääntöjen mukaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat jäseniä liiton valmistelevassa elimessä, puheenjohtajistossa. Sääntöjen […]

Jatka lukemista


Lapsella on oikeus turvallisuuteen – Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11.2022

YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus turvallisuuteen. Suomi on ensimmäisiä tämän universaalin sopimuksen ratifioineita maita: sopimukseen on sitouduttu vuodesta 1991 alkaen. Universaalius tarkoittaa tässä yhteydessä yleispätevyyttä: jokaisen sopimusvaltion on sitouduttava lainsäädännöllä ja muilla käytettävissä olevissa keinoilla varmistamaan sopimuksessa määriteltyjen lapsen oikeuksien toteutuminen. Lapsen oikeuksien teemaviikkoa vietetään vuosittain. Vuoden 2022 teema on lapsen oikeus […]

Jatka lukemista


Nuoret nostivat esille henkisen hyvinvoinnin, mielenterveyden ja lapsen oikeudet – Nuorten Kotkien vaikuttamistavoitteet päivitetty

Nuorten Kotkien Keskusliiton vaikuttamistavoitteet on päivitetty ja hyväksytty liittohallituksessa. Tavoitteissa linjataan isoista kokonaisuuksista, kuten lasten oikeuksista, varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta sekä lasten ja nuorten palveluista. Vaikuttamistavoitteita muotoiltaessa nuoret olivat aktiivisesti mukana. Maaliskuun vertaisohjaajakoulutuksen työpajassa osallistujat pääsivät nostamaan esille ja ideoimaan näkemyksiään siitä, mihin Kotkien tulisi vaikuttaa. Nuoret nostivat merkittävänä kokonaisuutena esille henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. […]

Jatka lukemista