Toiminta

Nuorten Kotkien toimintaan voivat osallistua kaikenikäiset. Lapsille järjestetään erilaisia kerhoja, leirejä, tapahtumia ja retkiä eri puolilla Suomea. Toiminnan toteuttajina ovat vapaaehtoiset aikuiset ohjaajat ja heidän kanssaan toimivat 13–17-vuotiaat vertaisohjaajat. Toimintamme ulottuu paikalliselta tasolta kansainväliseen yhteistyöhön.

Kerhoja järjestävät osastot, aluejärjestöt ja piirijärjestöt. Kerhot on yleensä tarkoitettu noin kouluikäisille lapsille. Kerhot suunnittelevat ja toteuttavat oman toimintansa. Ne kokoontuvat tyypillisesti viikoittain tai joka toinen viikko. Teemakerhot toimivat esimerkiksi kokkauksen, retkeilyn tai elektroniikan parissa. Yleiskerhoissa sisältö vaihtelee kerhoittain. Kysy sopivaa kerhoa sinua lähinnä olevasta piirijärjestöstä.

Retkiä järjestävät osastot, aluejärjestöt ja piirijärjestöt. Kotkatoiminnan vakuutus on voimassa myös retkillä. Kysy lisätietoja sinua lähinnä olevasta piirijärjestöstä.

Leirejä ja leirimatkoja järjestetään kaikilla toiminnan tasoilla koulujen loma-aikaan kesällä, syyslomalla ja talvilomalla sekä viikonloppuisin. Leirien kesto voi vaihdella päivästä viikkoihin. Keskusliiton leirit ovat kansainvälisiä suurleirejä, joita järjestetään kesäaikaan yleensä viiden vuoden välein, viimeksi kesällä 2018. Myös liiton leirimatkat suuntautuvat ulkomaille yleensä kansainvälisten sisarjärjestöjen leireille. Piirien, aluejärjestöjen ja osastojen leirit pidetään useimmiten Suomessa leirikeskuksissa. Joillakin piireillä on tarjolla myös päiväleirejä, joilta tullaan yöksi kotiin. 

Tapahtumia järjestetään kaikilla toiminnan tasoilla. Keskusliiton tapahtumat ovat valtakunnallisia. Lähialueesi kotkatapahtumista saat lisätietoja sinua lähinnä olevasta piirijärjestöstä.

Koulutuksia järjestetään vapaaehtoistoimijoiden osaamisen tueksi. Vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien koulutus tapahtuu pääosin omassa piirijärjestössä. Valtakunnallisia vertaisohjaajakoulutuksia 13-17-vuotiaille järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa ja aikuisten vapaaehtoisten koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia 2-3 kertaa vuodessa.  

Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa Kotkaliikettä. Nuoret Kotkat tekee yhteistyötä sisarjärjestöjensä kanssa ympäri maailmaa, ja Nuoria Kotkia osallistuu vuosittain kansainvälisille leireille ja seminaareihin.

Edunvalvonnan avulla Nuoret Kotkat pyrkii kehittämään Suomea ja maailmaa lapsimyönteisemmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

Lue alasivuilta lisää valtakunnallisesta, paikallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta sekä Nuorten Kotkien edunvalvonnasta.