Nuoret Kotkat: Hallitusohjelma näyttää tietä lapsiköyhyyden poistamiseen

Lapsijärjestö Nuorten Kotkien Keskusliitto katsoo uuden hallitusohjelman sisältävän ratkaisevia askelia Suomen lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Erityisen tärkeä läpileikkaava teema on lapsiköyhyyden ja sen haittojen vähentäminen.

Nuoret Kotkat on jo aiemmin todennut, että lasten tasa-arvon rakentajana suomalaisen varhaiskasvatuksen merkitys on keskeinen. ”Siksi onkin tärkeää, että nyt hallitusohjelmassa päätettiin korjata kaksi edellisellä hallituskaudella tehtyä heikennystä juuri varhaiskasvatukseen”, painottaa Nuorten Kotkien Keskusliiton toiminnanjohtaja Antti Hytti. ”Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja paluu järkevään henkilökuntamitoitukseen ovat välttämättömiä lasten tasa-arvon vahvistamiselle.”

Hytti katsoo, että varhaiskasvatuksen vahvistamisen ohella hallitusohjelmassa on myös muita merkittäviä kirjauksia. ”Lapsilisien yksinhuoltajakorotuksen lisäys, huolenpito lastensuojelun toimintakyvystä ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden kuten kotipalvelun vahvistaminen ovat kaikki tärkeitä tekoja lasten aseman parantamiseksi ja lapsiköyhyyden vähentämiseksi”, Hytti listaa. Hänen mukaansa myös se, että hallitusohjelmatasoisesti luvataan jokaiselle mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä, on tärkeää tilanteessa, jossa monien harrastusten hinnat ovat karanneet pienituloisten perheiden saavuttamattomiin.

Nuoret Kotkat on yhdessä muiden lapsijärjestöjen kanssa pitänyt esillä päätöksenteon lapsivaikutusten arvioinnin laajentamista ja tarvetta kansallisen lapsistrategian laatimiselle. ”Nämä molemmat ovat keskeisiä lasten hyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen välineitä ja molemmat myös etenevät uudessa hallitusohjelmassa”, iloitsee Hytti, ”vaikkapa juuri lapsiperheköyhyyden poistamisen kaltainen haastava tehtävä vaatii päätöksenteolta johdonmukaisuutta, jossa käytännön toimet eivät lyö tavoitteita korville.”

Hytti muistuttaa, että kun hallitusohjelmaa pannaan toimeen, on erityisen tärkeää pitää huolta niistä tavoitteista, joista ei itse ohjelmaan ei vielä sisälly konkreettisia keinoja. ”Hallitusohjelman mukaan hallitus ’parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa’ ja ’toimii johdonmukaisesti lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi’”, Hytti lukee. ”Nämä ovat isoja asioita, jotka on elettävä todeksi tulevien neljän vuoden aikana.”

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lasten etu- ja toimintajärjestö, joka järjestää lapsille turvallista ja edullista toimintaa sekä tuo esille lasten oikeuksia ja edistää näiden asemaa. Järjestössä on noin 10 000 jäsentä.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Antti Hytti, antti.hytti@nuoretkotkat.fi, p. 040 154 7572

Puheenvuoro hallitusohjelmasta SDP:n puoluevaltuustolle 4.6.2019 ohessa: Antti Hytin puhe SDP:n puoluevaltuustossa 4.6.19

 

Jaa sosiaalisessa mediassa: