Vapaaehtoiseksi

Tule mukaan järjestämään toimintaa lapsille! Toimintamme on mahdollista vapaaehtoisten ansiosta. Aikuisille ohjaajille ja nuorille vertaisohjaajille järjestetään koulutusta osaamisen tueksi. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella, niin etsitään yhdessä sinulle sopiva tehtävä. 

13-17-vuotias: vertaisohjaajaksi!

Miten olisi yhdessä tekeminen ja oppiminen kivassa porukassa? Vertaisohjaajat eli vertsut suunnittelevat ja toteuttavat kerhoja, leirejä ja retkiä yhdessä aikuisten ohjaajien kanssa. Vertsut opettelevat toimimaan ohjaustehtävissä, joten he toimivat aina täysi-ikäisen ohjaajan kanssa. Vertsuikäisille on vuosittain tarjolla kaksi valtakunnallista koulutusta sekä oman piirin ja osastojen koulutusta. Jotkut piirit järjestävät vertsuille myös omia leirejä. Vertsuikäisille on myös oma tapahtuma Nuorisokongressi, jossa perehdytään vaikuttamiseen ja valitaan nuorisoedustajat kotkaliiton edustajistoon. Lisäksi monet vertsut pääsevät mukaan kansainväliseen kotkatoimintaan

Aikuinen: ohjaajaksi tai vapaaehtoiseksi!

Antaisitko aikaasi lapsille? Vapaaehtoisena pääset toimimaan lasten ja nuorten parissa, saat uusia ystäviä ja osallistut mielenkiintoisiin tapahtumiin. Ohjaaja on 18 vuotta täyttänyt aikuinen, joka ohjaa lapsiryhmiä ja suunnittelee ryhmien toimintaa. Myös muita vapaaehtoisia tarvitaan: kerhot, retket, tapahtumat ja leirit kaipaavat vapaaehtoistoimijoita keittiöön, huoltotöihin ja ohjelman järjestämiseen. Osallistua voi oman innostuksensa mukaan. Joku on mukana yhdellä leirillä vuodessa tai harvemmin, toiset toimivat kerho-ohjaajina kerran viikossa.

Piirit ja osastot järjestävät toimijoilleen koulutusta, perehdytystä ja virkistystä. Valtakunnallisesti järjestetään aikuisten vapaaehtoisten koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia 2-3 kertaa vuodessa. Myös valtakunnalliset seminaarit ovat hyödyllisiä vapaaehtoistoimijoille. Tietoa valtakunnallisista koulutuksista ja tapahtumista löydät täältä.

Luottamustehtäviin!

Kiinnostaako päätöksenteko ja järjestöhallinto? Paikallisella tasolla voit osallistua osastosi, aluejärjestösi tai piirijärjestösi kokouksiin. Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Nuorten Kotkien ylimmän päättävän elimen, edustajiston, jäsenet nimetään piirijärjestöissä. Nuorisokongressi nimeää edustajistoon nuorisoedustajia. Myös piirijärjestöjä kannustetaan valitsemaan nuoria edustajistoon. Keskusliitossa toimii myös liittohallituksen valitsemia työryhmiä, sekä tarvittaessa lyhytaikaisempia työryhmiä. Liittohallituksen valitsemia työryhmiä ovat koulutustyöryhmä, kansainvälisyystyöryhmä, talous- ja järjestötyöryhmä sekä Kotkaviestin toimituskunta. Tutustu Nuorten Kotkien organisaatioon, hallintoon ja työryhmiin tarkemmin täällä. Jos haluat mukaan, voit olla yhteydessä omaan piirijärjestöösi tai keskusliiton työntekijöihin.