Demokratia uhattuna Euroopassa

Äärilaitojen nousu eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa politiikassa on vaara demokratialle. Me ABN:n (Arbetarrörelsens Barnorganisationer i Norden, Työväenliikkeen pohjoismaiset lapsijärjestöt) jäsenet olemme havainneet demokratianvastaisten ajatusten ja äärioikeistolaisen politiikan nousevan Euroopassa ja olemme siksi huolissamme tulevista sukupolvista. Pohjoismaisina lapsijärjestöinä olemme erityisesti huolissamme laitaoikeiston ilmeisistä pyrkimyksistä rajoittaa itsenäisen kansalaisyhteiskunnan toimintakykyä. Muistutamme, että YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (§15) mukaan hallituksilla on erityinen velvollisuus turvata lasten oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä sekä suojata heitä vihalta ja häirinnältä.

Tämän trendin katkaiseminen Pohjoismaissa on tärkeää. Suvaitsemattomuus ja ääriajattelu uhkaavat demokraattista luottamusyhteiskuntaa. Demokratiaa ei voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Uskomme, että päättäjien on tärkeää tehdä ratkaisuja estääkseen ääri-ilmiöiden leviämisen maihimme.

EN:

Democracy on Decline in Europe

European and global political polarization is a great threat to democracy. We, the organizations in ABN – (Arbetarrörelsens barnorganisationer i Norden) are noticing a rise in anti-democratic ideas and far-right politics in Europe and are especially worried for the future generations. We as Nordic children’s organizations are concerned about the right-wing’s seeming willingness to attack and limit independent civil society. We remind that according to the UN Convention on the Rights of the Child (§15) the governments have a special responsibility to make sure that the children have a right to freely organize and to be protected of hatred and harrassment.

It is important to change this trend and not adopt it in the Nordic countries. The basis of democratic trust is threatened by intolerance and extremism. Democracy can no longer be taken for granted, and we believe it is important that our political leaders take deliberate action to prevent this from spreading to our countries.

Jaa sosiaalisessa mediassa: