Edunvalvonta

Nuoret Kotkat toimii lasten etujärjestönä. Haluamme kehittää maailmaa lapsimyönteisemmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Tavoitteemme on, että lapset otetaan huomioon kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. 

Nuorten Kotkien edunvalvontatyö nojaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Haluamme myös tuoda esille lasten ja nuorten omia mielipiteitä. Nuoret Kotkat kannattaa lasten osallisuuden ja kuulemisen lisäämistä.

Vaikuttaminen 

Nuoret Kotkat osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen monin tavoin. Vaikuttamistavoitteemme liittyvät mm. lasten ja perheiden toimeentuloon, varhaiskasvatukseen ja opetukseen sekä lapsen oikeuksiin. Tutustu vaikuttamistavoitteisiimme.

Kannanotot

Teemme kannanottoja ja aloitteita sekä nostamme asioita keskusteluun. Kampanjoimme lapsi- ja perhepoliittisista teemoista. Nuoret Kotkat on huolissaan lapsiperheiden köyhyydestä, joka on noussut huimasti viimeisen viidentoista vuoden aikana. Tutustu kannanottoihimme tästä.

Puolueen kautta vaikuttaminen

Koska olemme osa sosialidemokraattista järjestöperhettä, meillä on SDP:n kautta vaikuttamiskanava yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lapsipoliittisissa asioissa. Teemme aloitteita SDP:n puoluekokoukselle, puoluehallitukselle, eduskuntaryhmälle ja muille päättäjille. 

Vuoden lapsitekopalkinto

Myönnämme vuosittain Vuoden lapsitekopalkinnon lasten hyväksi tehdystä työstä. Ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 1991.

Yhteistyö lapsijärjestöjen kesken

Teemme suomalaisten lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjen kesken yhteistyötä, joka on jatkunut jo yli 40 vuotta. Tänä aikana olemme yhteistyössä toteuttaneet keräyskampanjoita hädänalaisille lapsille eri puolilla maailmaa, lasten toimintapäiviä, heijastinkampanjan, päihteiden käytön ehkäisyprojektin ja erilaisia kampanjoita lasten osallisuuden lisäämiseksi.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen ja viranomaisten, kuten lapsiasiavaltuutetun kanssa. Yhteisiä ponnistuksia ovat olleet esimerkiksi Lastenkaupunki, Heijastinkampanja, Kuunnelkaa meitä, MunVuoro ja Lapset äänessä.

Seminaarit

Järjestämme lapsi- ja perhepoliittisia seminaareja, jotka kokoavat yhteen päättäjiä, tutkijoita, viranomaisia, lapsijärjestöjen edustajia ja muita lasten kanssa toimivia tahoja.