Eteenpäin lapsipolitiikassa ja Kotka-toiminnan kehittämisessä – kuulumisia syysedustajistosta

Piirijärjestöjen edustajista koostuva Nuorten Kotkien ylin päättävä elin, edustajisto, piti vuoden 2019 jälkimmäisen kokouksensa 26.-27.10. Kimpisen koululla Lappeenrannassa. Edustajiston syyskokouksen asialista on mittava jo sääntöjenkin mukaan: niinpä tälläkin kertaa päätettiin tietysti vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Toimintasuunnitelman mukaan tulevan vuoden painopisteitä ovat yhdenvertaisuuden, turvallisuuden ja lasten osallisuuden vahvistaminen toiminnassa sekä viestinnän vahvistaminen. Lisäksi päätettiin merkittävistä muutoksista vakiintuneeseen Nuorten Kotkien valtakunnalliseen toimintakalenteriin: Kotkapäivät ja KKT – Nuorten Kotkien Luontoseikkailu järjestetään jatkossa vuorovuosin keväällä, ja syksyn uutena kohokohtana on uudistettu ohjaajien ja vapaaehtoisten koulutus. Edustajisto täydensi sille esitettyä toimintasuunnitelmaa erityisesti toiminnan arvioinnin osalta.

Kaudelle 2020-2021 valittiin myös jäseniä liittohallitukseen. Kai Lepomäki Uudeltamaalta ja Sari Päivinen isäntäpiiri Kaakkois-Suomesta sekä myös Savon Pinja Sedig varajäsenenä saivat jatkokaudet, ja uusina liittohallitukseen valittiin Niina Mäkinen Helsingistä, Janet Tofferi Pirkanmaalta ja Jasmin Trogen Uudeltamaalta.

Sääntöjen mukaan piirijärjestöillä on mahdollisuus tuoda aloitteiden kautta asioita edustajiston käsiteltäväksi. Kokouksen käsittelyssä oli nyt kolme aloitetta, jotka koskivat lisärahoituksen hakemista Kotka-toiminnalle, järjestökoulutuksen vahvistamista ja leirikeskus Kankaan Torpan kunnossapitovastuita.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous kävi useampia evästäviä ja toimintaa suuntaavia keskusteluja. Kansanedustaja Anneli Kiljusen pitämä alustus toimi johdantona lapsipoliittiseen keskusteluun, jossa nousivat esille muun muassa uuden hallitusohjelman lapsipoliittiset tavoitteet, kiusaaminen, päihteet ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanne. Näistä aineksista kokous antoi ohjelman päätteeksi myös virallisen kannanoton. Nuorisokongressin edustajat muun muassa peräänkuuluttivat omassa puheenvuorossaan keskustelua Kotka-toiminnan esteettömyydestä, ja tätä kysymystä pohdittiinkin useista eri näkökulmista. Myös nuorisoedustajien ajatus Kotkapinssistä ”Ole oma itsesi” -tekstillä päätyi aplodein liiton toimenpidelistalle.

Toimintaa kuvaavien tunnuslukujen kautta lähestyttiin Nuorten Kotkien piirien toimintakykyä. Keskustelun lopputuloksena oli havaittavissa, että piireissä on vuoden 2016 vastaavan tarkastelun jälkeen tapahtunut hyvää kehitystä: uusia toimintamuotoja on syntynyt, ja toisaalta myös rohkea keskittyminen perustoimintaan on tuonut tuloksia. Hallinnon rutiinien aiheuttama rasitus ei sekään Kotka-toiminnassa vaikuta toimintalukujen valossa kohtuuttomalta. Keskustelun perusteella selkeitä kehittämistarpeita on muun muassa toimintalukujen paremmassa vertailtavuudessa, Kotka-jäsenyyden merkityksen yhteisissä pelisäännöissä ja toiminnan markkinoinnissa. Lopuksi lyhyessä evästyskeskustelussa pohdittiin Nuorten Kotkien Keskusliiton sääntöjen mahdollisia päivitystarpeita.

PS. Näiden kuulumisten julkaisu jatkuuu tulevissa edustajistoissa, mutta jatkossa pyrimme siihen, että tarjolla olisi sosiaalisen median kautta kokouspaikan tunnelmia ja parhaita paloja myös jo kokouksen aikana.

Jaa sosiaalisessa mediassa: