SV

Nuoret Kotkat – Unga Örnar är en riksomfattande barnorganisation som vill ordna förmånliga aktiviteter för barn och ungdomar i en miljö som är jämlik, trygg och uppmuntrande.

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK rf

  • grundad 6.11.1943
  • ca. 10 000 medlemmar
  • ordförande Marko Piirainen
  • 13 distrikt i Finland

Det finns något att göra i Unga Örnar för alla åldersgrupper. För barn organiserar man klubbar, läger och utflykter i olika ställen i Finland. Aktiviteterna organiseras av frivilliga vuxna ledare och 13-17 år gamla hjälpledare (”vertsut”).

Unga Örnar är också en intresseorganisation för barn: man främjar barnets rättigheter och ger stöd för politik som är bäst för barn i samhället.

Värdena och principerna

Våra aktiviteter grundar sig på Unga Örnars värden: jämlikhet, solidaritet, rättvisa, samhällelighet, internationalism och demokrati. Unga Örnar främjar de här värdena som en medlem i den socialdemokratiska arbetarrörelsen.

T.o.m. är barnens delaktighet en viktig princip för oss. Vårt mål som intresseorganisation grundar sig också på FN:s Konvention om barnets rättigheter.

Kom med

Om du är intresserad att lära mera om Unga Örnars svenskspråkiga aktiviteter, är det lättast att kontakta Svenska Örndistriket (SÖ):

ordförande Maria Lundell
tel. 044 306 9050
svenskaorndistriktet(at)gmail.com

eller sekreterare och kassör Monica Storrank, monica.storrank(at)nuoretkotkat.fi

Genom SÖ får du information också om finskspråkiga aktiviteter om det inte finns några svenskspräkiga möjligheter nära dig.