Häirintälomake

Piirit ja osastot tarjoavat ensisijaista tukea vapaaehtoisille ja toimintaan osallistuville.

Halutessasi voit tuoda esille häirintä- tai kiusaamistilanteen myös ottamalla yhteyttä Nuorten Kotkien Keskusliiton häirintäyhdyshenkilöihin tällä lomakkeella.

Lomakkeella voit ilmoittaa kotkatoiminnassa kokemastasi tai havaitsemastasi häirinnästä tai epätasa-arvoisesta kohtelusta ja syrjinnästä.  Lomakkeen voi täyttää anonyymisti, mutta jos sinulla on toiveita asian käsittelyn suhteen, ilmoita yhteystietosi. Kuvaile tilanne mahdollisimman huolellisesti, erityisesti jos haluat ilmoittaa asiasta anonyymisti.

Lomakkeen tiedot käsittelevät luottamuksellisesti häirintäyhdyshenkilöt Nella Heiskanen ja Sami Siltaloppi. Tavoitat heidät myös:

Nella p. 040 759 9599

Sami p. 050 339 8230

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)nuoretkotkat.fi.