Tietosuoja

Nuorten Kotkien jäsenrekisteriin kerätään jäsenistä seuraavat tiedot:
Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, mahdollinen sähköpostiosoite, Kotkaviesti-jäsenlehden tilaus, allergiat sekä toiminnassa mukanaoloon vaikuttavat tai lääkitystä vaativat sairaudet, liittymispäivä sekä osallistumiset Nuorten Kotkien toimintaan.

Tietosuoja-asioissa ja -pyynnöissä voit ottaa yhteyttä puhelimitse Heidi Tuhkaseen +358 40 150 2600 tai tehdä tietopyynnön sähköpostilla toimisto@nuoretkotkat.fi.

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidylle itselleen tai tämän huoltajalle. Luovutustavasta voidaan sopia tiedon luonteesta riippuen: joko sähköpostilla tai tulemalla katsomaan tiedot liiton toimistolle paikan päälle etukäteen sovittuna aikana osoitteeseen Haapaniemenkatu 14, 2. krs., 00530 Helsinki

Tietoja katsellakseen on todistettava henkilöllisyytensä ja alaikäisen kyseessä ollessa henkilöllisyyden lisäksi myös huoltajuus.

Katso jäsenrekisterin täysi rekisteriseloste pdf-muodossa tästä.