Kevätedustajiston julkilausuma: Lapsiköyhyyden kevät 2024 – kuka tukee jatkossa lapsia ja nuoria?

Huhtikuun alussa leikattiin Suomessa useita lapsiperheille tärkeitä tukia. Hallitus päätti työttömyysturvan lapsikorotusten poistamisesta, ja samaan aikaan ovat käynnistyneet asumistuen leikkaukset. Jo aiemmin on lopetettu sosiaalietuuksien indeksikorotukset. Leikkausten tuloksena lapsiperheköyhyyden tiedetään jo etukäteen lisääntyvän: mm. SOSTE ry:n laskelman mukaan köyhien lasten määrä kasvaa Suomessa lähes 13 % eli lähes 17 000 hengellä.

Hallituksen ministerit ovat julkisuudessa korostaneet, että leikkaukset koskevat vain pientä osaa kansalaisista. Nuoret Kotkat toteaa, että 17 000 uutta köyhää lasta on valtava luku, kun tiedetään millaisia yksilöllisiä kohtaloita jo yhdenkin köyhyydessä kasvavan lapsen ja hänen perheensä elämään voi kätkeytyä. Todellisena vaarana on, että leikkauksilla luodaan Suomeen paljon uutta toivottomuutta, näköalattomuutta ja syrjäytymistä jo elämän ensi vuosien aikana. Pahoinvoinnin ylisukupolvisuuden voidaan ennakoida lisääntyvän. Voidaan myös hyvällä syyllä kysyä, miten nämä ratkaisut vaikuttavat jatkossa ihmisten haluun perustaa perheitä – tuleeko lapsista vain hyvätuloisten etuoikeus?

Nuorten Kotkien mielestä on käsittämätöntä, että samaan aikaan näiden leikkausten kanssa hallitus leikkaa myös niistä keinoista, jotka voisivat auttaa ja tukea niitä lapsia ja nuoria jotka uhkaavat ajautua köyhyyden, syrjäytymisen ja toivottomuuden kehään. Etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta on leikattu jo vuoden 2024 talousarviossa. Koko nuorisotyön alaa, myös lapsille ja nuorille harrastustoimintaa tarjoavaa nuorisojärjestösektoria, odottavat hallitusohjelmassa miljoonaleikkaukset vuosille 2025-2027. Samalla kuitenkin tiedetään, että harrastustoimintaan osallistuminen on yksi merkittävimmistä tavoista ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Hallituksen kehysriihessä olisi mahdollisuus vielä korjata tilannetta – tai ainakin jättää tekemättä toimia jotka pahentaisivat sitä entisestään. Nuoret Kotkat katsoo myös, että yhtenä vuoden päästä pidettävien kuntavaalien avainteemana tuleekin olla kunnissa tehtävän nuorisotyön turvaaminen ja vahvistaminen. Nuoret Kotkat haluaa erityisesti kiinnittää huomiota useiden kuntien onnistuneisiin kokeiluihin kuntien ja harrastusjärjestöjen yhteistyössä. Vastaavien käytäntöjen laajentaminen on tärkeä ja toimiva tapa turvata harrastustoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Kannanotto hyväksytty edustajiston kevätkokouksessa Helsingissä 6.4.2024.

Jaa sosiaalisessa mediassa: