Kolme nuorta pitää puhetta mikrofonin ääressä Nuorten Kotkien rollupin edessä

Edustajistolta selvät sävelet strategiatyöhön

Nuorten Kotkien Keskusliiton edustajisto piti kevätkokouksensa 15. huhtikuuta Helsingin Tapanilassa. Koska kyse oli edustajiston kaksivuotisen kauden ensimmäisestä kokoontumisesta, kokous alkoi edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnalla. Puheenjohtajaksi valittiin Petra Toivonen Helsingin piiristä ja varapuheenjohtajaksi Merja Korhonen Varsinais-Suomesta. Molemmat saivat siis tehtävässään jatkokauden. Liiton sääntöjen mukaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat jäseniä liiton valmistelevassa elimessä, puheenjohtajistossa.

Sääntöjen mukaisina asioina käsiteltiin myös vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Pääosa kokouksen ajasta käytettiin keskusteluun Nuorten Kotkien tulevasta strategiasta: liittohallituksen, järjestön nuorten ja kotkatyöntekijöiden pohdintojen pohjalta edustajisto linjasi jatkovalmistelua erityisesti vision ja mission osalta. Myös vapaaehtoisuudesta ja sen merkityksestä keskusteltiin runsaasti.

Kokouksen muille keskusteluille antoi leimansa pian edessä oleva kesän Yhessä-juhlaleiri. Sen järjestämiseen saatiin tärkeitä eväitä myös nuorisoedustajien tämänkertaisessa puheenvuorossa. Toinen keskustelunaihe oli keskusliiton tulevat henkilöstötarpeet. Kokous hyväksyi myös kannanoton koskien valtion budjettisäästöehdotusten puutteellista lapsivaikutusten arviointia ja sen mahdollisesti aiheuttamia ongelmia hallitusneuvotteluissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa: