Lapsi leikkii sokkoa

Edustajisto: Säästöpäätökset ilman lapsivaikutusten arviointia ovat vaarallista sokkoleikkiä

Kaikkien eduskuntapuolueiden 2021 hyväksymään kansalliseen lapsistrategiaan sisältyy lapsivaikutusten arvioinnin kattava toteutus päätöksenteossa. Muutoinkin julkinen hallinto on sitoutunut edistämään lapsivaikutusten arviointia.

Nuoret Kotkat pitää siksi outona ja piittaamattomana, että lapsivaikutusten arviointia ei ole lainkaan tehty valtiovarainministeriön viimeaikaisissa säästöehdotuksissa. Valtiovarainministeriö esitti maaliskuun alussa omat ehdotuksensa, mistä leikkaamalla valtiontaloutta voitaisiin tasapainottaa ja millaisia säästöjä milläkin toimella olisi saavutettavissa. Ministeriön lista sisälsi useita lapsiin ja lapsiperheisiin vaikuttavia säästöjä: joukossa olivat mm. lapsilisän yksinhuoltaja- ja sisarkorotusten poisto sekä työttömyysturvan lapsikorotuksen lopettaminen.  Maaliskuun listaukseen sisältyi myös ruuan arvonlisäveron korottaminen. Tätä ministeriö oli esittänyt jo joulukuussa 2022 tulevia vaalikausia koskevassa virkamiespuheenvuorossaan.

On itsestään selvää, että tällaisilla toimilla olisi merkittävä vaikutus erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloon – varsinkin tilanteessa, jossa ruuan hinta on muutenkin noussut kipurajoille. Nuoret Kotkat katsoo, että valtiovarainministeriön tapa tarkastella säästöratkaisuja puhtaasti budjettitalouden näkökulmasta on vakavasti puutteellinen. Pelkkiin euroihin nojaava menettely antaa myös virkamiesten valmistelemien lukujen pohjalta päätöksiä tekeville poliitikoille täysin vääristyneen kuvan päätösten vaikutuksista. Nuoret Kotkat kiinnittääkin hallitusneuvottelujen käynnistyessä huomiota siihen, että hallitustunnustelijan 14.4. esittämissä kysymyksissä on valtiovarainministeriön puheenvuorot otettu suoraan neuvottelujen lähtökohdaksi. Nuoret Kotkat pitää tällaista menettelyä vaarallisena sokkoleikkinä lasten kustannuksella ja vaatii, että lapsiin ja lapsiperheisiin suoraan kohdistuvista säästöistä ei tule päättää ennen kuin niistä on tehty asianmukainen lapsivaikutusten arviointi.

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2023

Jaa sosiaalisessa mediassa: