Nuoret Kotkat rakennuttaa keinotekoisen kosteikon Urjalaan

Nuoret Kotkat torjuu kosteikkorakentamisella ravinnekuormaa, kohentaa luonnonympäristöä ja kehittää virkistyskäyttömahdollisuuksia leirikeskuskiinteistön alueella.

Nuorten Kotkien leirikeskus Kankaan Torppa sijaitsee Urjalan Menosen kylässä Nuutajärven rannalla. Matala Nuutajärvi kärsii voimakkaasta rehevöitymisestä. Pitkään on mietitty, mitä järven tilanteen parantamiseksi voitaisiin tehdä.

”Innostuimme kun saimme kuulla eri puolilla Suomea toteutetuista kosteikkorakentamishankkeista ja niiden vaikutuksista vesistöjen ravinnekuormiin”, kertoo Nuorten Kotkien Keskusliiton toiminnanjohtaja Antti Hytti, ”ja päätimme lähteä selvittämään olisiko Kankaan Torpan alueelle toteutettavissa kosteikko.”

Vuonna 2020 laaditun kosteikkosuunnitelman pohjalta työt käynnistyivät Nuutajärveen laskevan Palo-ojan varressa syyskuun alussa, ja ne saadaan päätökseen vielä syksyn aikana. Työn kestäessä entiselle peltoalueelle rakennetaan pohjapato ja kaivuutöin luodaan sen taakse avoin vesialue. Yhteensä kosteikon laajuus tulee olemaan 0,65 hehtaaria.

Kosteikosta tulee rakenteellisesti monimuotoinen: sen syvyys vaihtelee ja sen yhteyteen luodaan niemiä ja saarekkeita. Näin kosteikolla on paitsi vesiensuojelutehokkuutta lisääviä, myös elinympäristöarvoja korostavia ominaisuuksia vesilintuja ajatellen. Myös maisema muuttuu ja sen viihtyisyys virkistyskäytössä lisääntyy.

”Mitä pidemmälle kosteikkosuunnittelu eteni, sitä vahvemmin meistä alkoi näyttää siltä että tästä tulee todellinen win-win-win -ratkaisu”, iloitsee Hytti. ”Sen lisäksi että voimme omalta pieneltä osaltamme vaikuttaa Nuutajärven kuormitukseen, pystymme luomaan linnuille uusia luonnonmukaisia elinympäristöjä ja vieläpä kohentamaan leirikeskuksemme ja sen luontoalueiden virkistyskäyttöarvoa. Hienoimmalta tuntuu, että voimme näin olla tarjoamassa lapsille uudenlaisia mahdollisuuksia tutustua Suomen luontoon.”

Kankaan Torpan kosteikko on yleishyödyllinen investointihanke, johon on myönnetty EU:n Leader-rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kosteikkosuunnitelman on laatinut Etelä-Suomen Salaojakeskus ja urakoitsijana toimii Jarttu Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa: