Edustajisto: Lasten etu edellä hyvinvointialueiden päätöksenteossa

Sote-uudistuksen toteutuessa useat lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät palvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Näin tapahtuu muun muassa neuvoloille ja muulle lasten terveydenhuollolle sekä lastensuojelulle ja perheiden sosiaalipalveluille. Samaan aikaan kuntien vastuulle jää monia palveluita kuten varhaiskasvatus, opetus ja nuorisotyö.

Nuoret Kotkat on huolissaan siitä, että mikäli muutoksen käytännön toteutusta ei jollakin alueella toteuteta lasten kokonaisedun näkökulmasta, voivat lapset jäädä organisaatioiden väliinputoajiksi jos esimerkiksi tieto ei kulje kunnan ja hyvinvointialueen välillä riittävästi tai jos kumpikin organisaatio katsoo palveluiden järjestämistä liikaa vain oman budjettinsa kapeasta näkökulmasta. Nuoret Kotkat muistuttaakin, että hyvän yhteistyön mahdollistavat rakenteet luodaan heti hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Esimerkiksi Oulussa on ilmaistu vahva poliittinen tahto muodostaa yhdyspintalautakunta, joka toimii hyvinvointialueen yhteispintana kuntiin.

Hyvä organisaatioiden välinen yhteistyö takaa, että lapset saavat riittävän tarvitsemansa tuen. Esimerkiksi kuntien, seurakuntien ja useiden järjestöjen, kuten Nuorten Kotkien, ylläpitämä koulujen iltapäivätoiminta on tärkeässä roolissa pienten koululaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Sujuva yhteistyö lastensuojelun ja terveydenhuollon kanssa on ensiarvoisen tärkeää lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Riskiä lasten jäämisestä väliinputoajan asemaan voidaan pienentää hyödyntämällä päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia. Lapsivaikutusten arvioinnin tehtävänä on lasten edun huomioon ottaminen kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa. Lapsivaikutusten arviointia käyttämällä aina päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä voidaan välttää haitallisia vaikutuksia lasten ja perheiden elämään. Lapsibudjetointi on puolestaan tiedolla johtamisen väline, jonka avulla tarkastellaan mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin ja mitä vaikutuksia niillä saadaan aikaan. Nuoret Kotkat katsoo, että lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi tulee ottaa alusta alkaen osaksi uusien hyvinvointialueiden päätöksentekomenettelyitä.

Lasten kannalta on tärkeää, ketkä pääsevät vaikuttamaan uusissa hyvinvointialueiden valtuustoissa. Nuoret Kotkat kannustaa kaikkia suomalaisia äänioikeutettuja käyttämään ääntään tammikuun vaaleissa.

Hyväksytty Nuorten Kotkien edustajiston syyskokouksessa Oulussa 3.10.2021

Jaa sosiaalisessa mediassa: