Tarja Filatovin juhlapuhe Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa

Eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov oli virallisena juhlapuhujana Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa lauantaina 11.marraskuuta. Puheessaan hän korosti vapaaehtoistyön ja kotkaliikkeen arvojen edistämisen merkitystä lasten ja nuorten kannalta sekä toi esiin omia kokemuksiaan Kotkien toiminnasta. Koko puhe litteroituna alla:

Hyvät Nuoret Kotkat, arvoisat juhlavieraat. Onneksi olkoon 80-vuotiaille nuorille kotkille  – ja meille vähän vanhemmillekin! 

Onnittelut ja suuri kiitos kuuluu kaikille ihmisille, jotka ovat olleet Nuorten Kotkien toiminnassa mukana. Ilman ihmisiä ei ole järjestöjä, eikä niiden toimintaa paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. 

Nuoret Kotkat on ollut olemassa jo 80 vuotta. Kyseessä on kunniakas taival. Kotkien toiminta on koskettanut ja vaikuttanut lukuisien lasten ja nuorten elämään. Omaanikin.  

Kotkat ovat tarjonneet mahdollisuuden viettää mielekästä vapaa-aikaa ja harrastaa, myös vähävaraisten perheiden lapsille. Kotkaliikkeen perustamisen taustalla oli tarve tarjota lapsille ja nuorille turvallinen ja innostava ympäristö, jossa he voisivat kehittyä aktiivisiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.  

Tämä tarve ei ole poistunut. 

Kotkien toiminta perustuu solidaarisuuteen, tasa-arvoon, demokratiaan ja kestävään kehitykseen. Arvoihin, jotka tänä aikana ovat mitä tärkeimpiä. Aikana, jolloin itsekkyys näyttää kasvavan, jona empatiavaje näkyy monen hallituksenkin päätöksen taustalla; aikana, jona ihmiset uhkaavat jakautua niin kansallisesti kuin kansainvälisesti voittajiin ja kärsijöihin, on äärimmäisen tärkeää nostaa esiin solidaarisuutta, jonka avulla voidaan rakentaa parempaa huomenta kaikille — ei vain harvoille.  

Aikana, jona tasa- arvo kokee takapakkia, jona rasismi ja syrjintä näyttäytyvät suurina suomalaisen yhteiskunnan eheyttä syövänä uhkana, tasa-arvon vaaliminen ja vahvistaminen on meidän supervoima. Tasa-arvoinen yhteiskunta auttaa yksilöä kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Tästä hyötyy yksilö itse ja koko yhteiskunta.  

Aikana, jona demokratian kriisistä puhutaan paljon, jona hyväosaiset äänestävät ja huolehtivat voimakkaasti edustaan, mutta heikompiosaisten ääni kuuluu hiljaa, jos ollenkaan, demokratian vahvistaminen on tärkeää.  On huolestuttavaa, että jopa kolmannes nuorista miehistä ajattelee, että väkivalta voi olla oikeutettua asioiden hoitamista. Kerrassaan kylmäävää. Siksi on tärkeää, että Nuoret Kotkat näyttää, miten lapset ja nuoret voivat olla aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa rauhanomaisesti ja demokraattisin keinoin. Kotkaliike on osoittanut, että lapset ja nuoret voivat tehdä merkittävää työtä ja vaikuttaa päätöksentekoon omassa yhteisössään. Toiminta rohkaisee muitakin ottamaan vastuuta ja toimimaan oman intohimonsa ja vakaumuksensa mukaisesti. 

 Ja vielä viimeisenä, muttei vähäisimpänä: kestävän kehityksen edistäminen. Lasten ja nuorten kannalta tämä on kaikkein tärkeintä.  Maapallo on yhteinen ja ainutkertainen. Jos tuhoamme tämän, ei tule planeetta B:tä. Siksi työ kestävän kehityksen aikaansaamiseksi on niin tärkeää. Sosiaalisesti, sivistyksellisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen. 

Nuorten Kotkien vertsut ja muut veturit ansaitsevat ison kiitoksen tehdyn vapaaehtoistyön vuoksi. Vapaaehtoistyö on yksi arvokkaimmista teoista, joita voimme tehdä yhteiskunnassamme.  Vapaaehtoistoimintaa ei voi tilata tai kilpailuttaa. Se lähtee ihmisten sydämestä, se kertoo halusta auttaa ja välittää muista.  

Kotkat ovat synnyttäneet myös elämän mittaisia ystävyyksiä. Ystävyys ei ole trendi, se ei seuraa muotia, siitä ei saa korkoa, eikä eläkettä. Silti se on elämän paras sijoitus. Tiedän tämän, koska itselläni on yhä mahtavia muistoja ja ystäviä aktiivisilta kotkavuosilta. Nämä ystävät ovat vieläkin se suora ja rehti kanava politiikassa – kaunistelematta mutta rakkaudella. 

Hyvät kuulijat, 

Vapaaehtoistoiminta toimii ystävyyden logiikalla. Ilman talkootyötä ja vapaaehtoisia suomalainen yhteiskunta olisi hyvin vaisu. Vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia, olipa sitten tekijä, vertaistukija tai vapaaehtoistyön hedelmistä muutoin nauttiva henkilö. Suomessa yli kolmasosa suomalaisista aikuisista osallistuu johonkin vapaaehtoistoimintaan. Suurin osa vapaaehtoisista toimii tapahtumien, liikunnan ja urheilun, sosiaali- ja terveysalan tai lasten ja nuorten parissa. Vapaaehtoistyö koskettaa monien suomalaisten arkipäivää – yhteiskunta ei toimisi ilman vapaaehtoisten työpanosta. Vapaaehtoistyön kansantaloudellinen arvo on suuri ja inhimillinen arvo moninkertainen. Vapaaehtoistyöhön sijoitettu rahasumma moninkertaistuu. Järjestötyö luo yhteisöjä, tuttavuuksia, jopa elämän mittaista ystävyyttä. Tämä ei ole huono tulos yksinäisyydestä kärsivässä Suomessa. 

Tässä vapaehtoistyön kokonaisuudessa Kotkat tekevät arvokasta lapsityötä, jotta jokainen lapsi voitaisiin pelastaa hyvälle elämälle.  

Miksi lapsijärjestöjen työ on arvokasta? Uskon, että suurin syy on se, että lapsuudesta ei tule uusintaa. Se on suora lähetys. Lapsilla ei ole varaa odottaa parempia suhdanteita tai kansantalouden parempaa kasvua. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa, käydä turvallista ja hyvää koulua, saada apua sairastuessaan. Harrastukset on turvattava ja nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä. Liian usein huolehditaan siitä, tuleeko koulun jumppasalin parkettiin naarmu, jos lasten harrastusryhmät käyttävät sitä kouluajan ulkopuolella. Isompi huoli on oltava siitä, millaisen haavan yksinäiset iltapäivät jättävät lapsen sieluun.  

Kotkat olivat edelläkävijöitä, jotta koululaisten iltapäivät eivät olisi yksinäisiä. Muistan tämän hyvin, koska olimme ministeriaikana Tuula Haataisen kanssa ajamassa hallitusohjelmaan pienten koululaisten iltapäiväkerhoja. Ja ne saatiin silloin aikaan. Tiedämme, että jos lapsella on yksikin harrastus, se auttaa nuorta, rakentaa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Järjestöjen toimintaa on tuettava ja lapsille ja nuorille turvattava mahdollisuus harrastaa vanhempien lompakon paksuudesta riippumatta. 

Taloudellisesti tiukkana aikana on tärkeää ehkäistä lapsiperheköyhyyttä, koska köyhyys jättää lapsen reppuun ikävän elämän mittaisen riskin ja taakan. Talouden päätöksiltä pitää edellyttää paitsi yksittäisten toimien vaikutusten arviointia, säästöjen kasautumisvaikutusten arviointia ja erityisesti lapsivaikutusten arviointia. Kotkat ovat olleet edelläkävijöitä lapsivaikutusten arviointia vaatiessaan jo silloin, kun ei oikein tiedetty edes mitä se on. Kotkissa tiedettiin. Lapsen oikeuksia ja etua ei nykyisissä talouden sopeutustavoitteissa ole otettu riittävästi huomioon. Lapsivaikutusten arvioinnit loistavat poissaolollaan. Budjettipäätösten taloudellisissa arvioinneissa tunnustetaan, että leikkauksilla on lisääntyviä kielteisiä vaikutuksia pienituloisimmille lapsiperheille, kuten yksinhuoltajille ja työttömille perheille. 

Lapsiköyhyys on Suomessa viime vuosina vakiintunut noin 11 %:n. Tiedämme, että lapsiperheköyhyydellä on kielteiset vaikutukset. Lapsivaikutusten arvioinnissa on tärkeä nähdä, että talouden leikkauksilla aiheutetaan lapsiperheiden tippuminen viimesijaisen toimeentulotuen piiriin. Tiedämme myös, että toimeentulotukiasiakkuus ei ennusta hyvää lasten tulevaisuudelle. Viime vuosina ensisijaisen sosiaaliturvan nosto on vähentänyt lapsiperheiden toimeentulotukiriippuvuutta, mutta nyt toimeentulotukimenojen on arvioitu lisääntyvän. Esimerkiksi vanhempien pitkäaikainen toimeentulotukiriippuvuus näkyy lasten koulumenestyksessä. Se näkyy mm. psyykelääkkeiden käytössä, lastensuojelutarpeessa ja monissa muissa asioissa, joita pyrimme ehkäisemään. Parempi ja ennakoivampi lapsivaikutusten arviointi, voisi opettaa meille, millä me lisäämme epätoivottuja asioita ja millä taas vahvistamme hyvän kehää. Erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina on tärkeää osata vähentää ennalta inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiden korjaavien toimenpiteiden tarvetta.  

Paljon puhutaan siitä, että velkaa ei saa jättää lapsillemme. Velkaa on monenlaista. Rahavelka on vain yksi. Ilmastovelka on kaikkein vaarallisinta velkaa. Osaamisvelka syö tulevaisuuden selviytyminen rakennuspalikoita.  Mielenterveysvelka tuhoaa nuoria elämiä. Ja huutaa tällä hetkellä toimivampia ratkaisuja. Hallituksen leikkauspolitiikka kasautuu kohtuuttomasti nuorten harteille ja heikentää nuorten uskoa tulevaisuuteen. Tämän vuoksi sosialidemokraatit jättivät viikolla välikysymyksen hallitukselle nuorten tulevaisuudesta. Tulevaisuudesta innostuneet, tulevaisuuteen uskovat ja luottavat nuoret ovat vahva voima Suomen hyvinvoinnin, vaurauden ja menestyksen rakentamisessa. Kuitenkin tulevaisuusbarometrin mukaan vain 34 prosenttia nuorista odottaa innolla tulevaisuuttaan ja näkee siellä paljon mahdollisuuksia. Luku on hälyttävä. Nuorisobarometrin mukaan eniten epävarmuutta ja turvattomuutta nuorten keskuudessa aiheuttavat oma tulevaisuus, työelämä ja toimeentulo. Tässä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa, pandemian ja sotien varjossa, olisi viisasta vahvistaa lasten ja nuorten uskoa hyvään tulevaisuuteen ja parempaan huomiseen.  

Juuri nyt kun lapsiin ja nuoriin olisi panostettava, hallitus keskittyy leikkaamaan nuorten arjesta ja tulevaisuudesta. Työttömyysetuuksien lapsikorotusten poisto lisää lapsiperheköyhyyttä ja epävarmuutta toimeentulosta monilla perheillä. Leikkaukset työttömyysturvaan ei ole vain leikkauksia aikuisten toimeentuloon. Ne lisäävät lasten köyhyyttä ja osattomuutta. 

Esimerkiksi hallitus pahentaa monen nuoren tilannetta lyhentämällä lastensuojelun jälkihuoltoa, heikentämällä mahdollisuutta kuntoutukseen ja vaikeuttamalla mielenterveyspalveluihin pääsyä. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset kohdistuvat hallituksen omienkin vaikutusarvioiden mukaan kipeimmin juuri nuoriin. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa suurimmat vaikutukset kohdistuvat 18-24- vuotiaisiin.  

Selvitysten mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle reilusti yli miljoona euroa. Nuoren itsensä kannalta inhimilliselle hintalapulle piirtyy kokonainen menetetty elämä. 

Nyt jos koskaan tarvitaan järjestöjä, tarvitaan Nuorten Kotkien kaltaisia toimijoita, jotka nostavat lasten ja nuorten ääntä kuuluviin. Järjestöjä, jossa lapsilla epävarmoissa oloissa on mahdollisuus mielekkääseen vapaa-aikaan ja aikuisiin. 

HYVÄT YSTÄVÄT, 

On ollut ilo saada puhua teille tänään. Tässä vähän tällainen vanhempi Kotka uskoo vahvasti siihen, että Nuoret Kotkat ovat tulevaisuuden rakentajia, jotka ovat valmiita tekemään maailmasta paremman paikan ja tarjoamaan lapsille ja nuorille toimintaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. 

Vielä kerran: onneksi olkoon ja hauskaa iltaa meille kaikille! 

Jaa sosiaalisessa mediassa: