Miikka Lönnqvist ja Reijo Paananen onnittelukukat kädessään

Reijo Paanasesta Nuorten Kotkien puheenjohtaja

Nuorten Kotkien Keskusliiton edustajisto piti syyskokouksensa 5.-6.11. Jyväskylässä. Kokouksen sääntöjenmukaisella esityslistalla oli muun muassa vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen. Nämä hyväksyttiin liittohallituksen esityksen mukaisesti toimintakalenteria koskevin tarkennuksin: tulevan vuoden pääpainopisteet ovat 80-vuotisjuhlavuosi sekä lapsipoliittinen vaikuttaminen.

Marko Piiraisen ilmoitettua aiemmin syksyllä ettei hän ole käytettävissä jatkoon Nuorten Kotkien Keskusliiton puheenjohtajana, alkoi edustajiston kevätkokouksen asettama valiokunta etsiä ehdokasta uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2023-2024. Valiokunta esitti Reijo Paanasta (58), joka tehtävään nyt edustajistossa yksimielisesti valittiinkin. Paananen työskentelee tällä hetkellä Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät -järjestön pääsihteerinä, aiemmin hän on toiminut muun muassa SDP:n puoluesihteerinä. Paanasen vahvuutena pidettiin kotkaliikkeen tuntemusta – hän on ollut mukana Kotkissa jo lapsena –, vahvaa kokemusta kansalaisjärjestötoiminnasta sekä ymmärrystä poliittisesta vaikuttamistyöstä.

Varapuheenjohtajaksi valittiin samoin valiokunnan esityksestä Miikka Lönnqvist, joka on toiminut tehtävässä jo vuodesta 2019.

Edustajisto jatkoi jo keväällä aloitettua keskustelua tulevan Nuorten Kotkien strategian keskeisistä kysymyksistä: nyt tarkastelun kohteena olivat Kotkien rooli osana työväenliikettä sekä kotkakerhotoiminnan tulevaisuus. Edustajisto antoi molemmista hyvät eväät jatkotyöhön. Kovatasoista keskustelua herätti kokouksen aluksi myös kansanedustaja Riitta Mäkisen selkeäsanainen katsaus Sanna Marinin hallituksen lapsipolitiikkaan: muun muassa lasten mielenterveydestä ja lastensuojelusta puhuttiin paljon.

Kokous antoi vastaukset kolmeen piirijärjestöjen tekemään esitykseen: edustajisto muun muassa linjasi Nuorten Kotkien kannan sähkötupakoinnin rajoittamiseen tarvittaviin uusiin toimiin ja velvoitti laatimaan tavoiteohjelman tuleviin eduskuntavaaleihin. Edustajiston hyväksymä kokouskannanotto puolestaan käsitteli inkluusion edistämistä kouluissa ja rauhallisten koulutilojen rakentamista.

Jaa sosiaalisessa mediassa: