Nuorisoedustajat pitävät puhetta edustajiston kokouksessa

Edustajisto: Hyökkäys Ukrainaan on hyökkäys lapsen oikeuksia vastaan

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus muun muassa elämään, turvalliseen kasvuun ja koulutukseen. Sota on rikkomus näitä oikeuksia vastaan. Nuoret Kotkat tuomitsee Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyksen Ukrainassa ja siihen liittyneet, törkeät iskut muun muassa kouluja, lapsiperheiden koteja ja sairaaloita vastaan.

Sota Ukrainassa on tuonut entistä vahvemmin esiin sen, kuinka tärkeitä ovat demokratia ja osallisuus yhteiskunnassa. Demokratia ja osallisuus myös vahvistavat yhteiskuntien kykyä kestää kriisejä ja poikkeuksellisia oloja. Kasvu demokraattiseen yhteiskuntaan ja osallisuuteen yhteiskunnassa alkaa jo lapsena, ja tätä Nuoret Kotkat edistää. Lasten osallisuus esimerkiksi kerhoissa, leireillä ja koulutuksissa on tärkeä toimintaperiaatteemme. Haluamme muun muassa tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuuden olla tulevana kesänä suunnittelemassa Nurmeksessa pidettävän, vuoden 2023 kansainvälisen suurleirimme ohjelmatarjontaa.

Sodan syttyminen korostaa myös rauhaan kasvattamisen merkitystä. Rauha ei synny itsestään, vaan sen puolesta on tehtävä työtä. Rauhaan kasvattaminen, eri kulttuureihin tutustuminen ja kansainvälisten yhteyksien ylläpito ovat osa Nuorten Kotkien toimintaa sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti yhteistyössä kansainvälisten kattojärjestöjemme kanssa. Erityisesti nykyisessä poikkeuksellisessa maailmantilanteessa on tärkeää ylläpitää vuoropuhelua eri maiden ja erilaisten ihmisten välillä aina kun se on mahdollista. Olemme myös valmiita järjestämään yhdessä muiden järjestöjen kanssa toimintaa lapsille ja perheille, jotka ovat joutuneet sodan vuoksi pakenemaan kodeistaan.

Sotatila koskettaa lapsia Suomessa nykytasolla ennennäkemättömällä tavalla ja sotauutiset ovat löytäneet tiensä lastenkin keskusteluihin. Aikuisten velvollisuutena on luoda ja ylläpitää lapsen perusturvallisuutta ja sen tunnetta. Tämä voidaan toteuttaa keskustelemalla lapsen kanssa hänen tuntemuksistaan ja perusturvallisuuden tunteen puutoksesta. Nuoret Kotkat on tuottanut tukiaineiston toiminnan ohjaajille siitä, miten lasten kanssa voidaan käsitellä sotaan liittyviä tuntemuksia. Tavallisen arjen normien ylläpito ja lapsen henkisen voinnin tukeminen on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää muistaa, että rauhan vaaliminen ja siihen kasvattaminen on osaltaan myös normaalin arjen tulosta.

Hyväksytty edustajiston kevätkokouksessa Helsingissä 2.4.2022.

Jaa sosiaalisessa mediassa: