Neljä neuvoa: näin keskustelet sodasta lasten kanssa

1. Ole mukana sotaa koskevissa keskusteluissa, älä jätä lapsia keskustelemaan sodasta yksin

Jos lapset aloittavat keskustelun sodasta, mene aikuisena mukaan keskusteluun. Sinun tehtäväsi on antaa lasten
kertoa huoliaan, mutta myös pitää huoli siitä, että keskustelu pysyy ikätasolle sopivana, eivätkä huhut ja väärä tieto
leviä lasten keskuudessa. Tärkein tehtäväsi on kuitenkin pitää huolta lasten turvallisuuden tunteesta.

2. Luo turvaa ja hälvennä lasten huolia

Auta lapsia ymmärtämään, että sota ei nyt uhkaa heitä. Vaikka Suomen turvallisuudesta puhutaan uutisissa, täällä on
kaikki hyvin.
Sota ei ole lasten huoli. Aikuiset pitävät lapsista huolta ja sodan lopettaminen on aikuisten tehtävä. Tälläkin hetkellä
aikuiset ympäri maailmaa ratkovat tilannetta, jotta sota loppuisi ja auttavat sodassa olevia. Lasten tehtävä on leikkiä ja
oppia uutta, ihan niin kuin ennenkin.
Tulevaisuus on toiveikas, vaikka uutiset ovat nyt synkkiä. Ukrainassa on nyt sota, mutta yleisesti ottaen sodat ja
konfliktit ovat vähentyneet ja ihmiset voivat entistä paremmin. Ihmiset tekevät töitä sen eteen, että rauha ja
hyvinvointi lisääntyisivät jatkossakin. (1)

3. Käsittele omat sotahuolesi aikuisten kesken ja aseta rajat sodan käsittelemiselle harrastuksessa

Aikuisten omat huolet sodasta käsitellään aikuisten kesken. Lasten harrastustoiminta on lapsille turvallista ja mukavaa
toimintaa myös silloin, kun maailmassa soditaan. Kerhoissa ja leireillä ei myöskään altisteta lapsia sotauutisille, vaan
keskitytään mukavaan yhdessäoloon.
Sotaa ja siihen liittyviä tunteita voidaan käsitellä rajatusti lasten kanssa esimerkiksi askarrellen, keskustellen tai
työpajamuotoisesti. On tärkeää, että aiheen käsittelyllä on alku ja loppu ja että aikuinen huolehtii, että lapsille jää
lopuksi turvallinen olo.

4. Sotakuvastoa leviää sosiaalisessa mediassa ja internetissä

Sotavideoita ja raakoja sotakuvia leviää sosiaalisen median kanavilla. Monissa sovelluksissa algoritmi näyttää
sovelluksen käyttäjille suosittuja julkaisuja ja videoita automaattisesti. Nämä sosiaalisen median palvelut voivat tuoda
raakaa sotakuvastoa lasten silmille yllättäen. Näiden sovellusten ikäraja on tyypillisesti 13 vuotta, mutta myös monet
nuoremmat lapset käyttävät niitä.
Sosiaalisessa mediassa voidaan myös levittää väitteitä, jotka eivät ole totta, tai tahallaan lietsoa pelkoa lapsissa ja
nuorissa. Lapsia on hyvä muistuttaa siitä, että kaikki internetissä ei ole totta ja tarjota myös lapsille luotettavaa tietoa.
Lapsille on nyt tärkeää muistuttaa, että aikuiselle kannattaa aina kertoa, jos internetissä kohtaa jotain ahdistavaa tai
joku netissä nähty tai tapahtunut asia jää vaivaamaan.
Erityisesti vanhempien voi olla hyvä keskustella lapsen/nuoren kanssa tiettyjen palveluiden käytön rajoittamisesta
väliaikaisesti. Monet aikuisetkin pitävät nyt taukoa sosiaalisista medioista, joissa raakaa kuvastoa saattaa tulla vastaan
yllättäen. Voi olla hyvä esimerkiksi sopia, että lapsi käyttää näitä sovelluksia toistaiseksi yhdessä vanhemman kanssa
vanhemman laitteella.

(1) Kohdassa 2 on hyödynnetty MLL ”Kun puhut konflikteista tai sodan uhasta lasten kanssa” -ohjeen kohtia 4,5 ja 6
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/

Ohjeen laatinut Nella Heiskanen

Jaa sosiaalisessa mediassa: