Nuoret Kotkat esittelee lapsen oikeuksien sopimusta Facebookissaan

Nuoret Kotkat esittelee YK:n lapsen oikeuksien sopimusta Facebook-sivullaan Lapsen oikeuksien lauantai -julkaisuilla 12.3. alkaen. Selkeillä teksti- ja kuvajulkaisuilla haluamme tuoda sopimuksen sisältöä tutuksi mahdollisimman monelle.

Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia lapsia eli alle 18-vuotiaita. Sopimuksen yleisperiaatteita ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemyksen kunnioittaminen.

”Lapsen oikeuksien sopimus on myös pohja Nuorten Kotkien vaikuttamistyölle yhteiskunnassa”, toteaa Nuorten Kotkien Keskusliiton toiminnanjohtaja Antti Hytti.

Vuonna 1989 hyväksytyn sopimuksen on ratifioinut eli hyväksynyt sitovasti 196 valtiota. Sopimuksen ratifioineiden valtioiden tulee muuttaa lakinsa ja toimintansa sopimuksen mukaiseksi. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991. Sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jolle valtiot raportoivat lapsen oikeuksien tilanteesta.

Lisää lapsen oikeuksista voit lukea esimerkiksi UNICEFin ja Lapsen oikeuksien sivuilta.

Jaa sosiaalisessa mediassa: