Liittohallituksen kuulumisia 6.11.: Suomen malli puhutti

6.11. oli paitsi pyhäinpäivä ja ruotsalaisuuden päivä, myös Nuorten Kotkien 78-vuotissyntymäpäivä. Myös liittohallitus kokoontui. Kokousta hallitsivat tällä kertaa lapsipoliittiseen vaikuttamiseen liittyvät asiat.

Liittohallituksen jäseniä puhutti ennen kaikkea ns. harrastamisen Suomen mallin toteuttaminen ja tulevaisuus. Maksuttoman ja mieluisan harrastamisen tuominen kouluihin kaikkien ulottuville on ollut yksi Rinteen-Marinin hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita, ja sellaiseksi sitä oli ajamassa myös Nuoret Kotkat. Suomen mallin mukaiset kerhot ovat alkaneet toimia eri puolilla maata vuoden 2021 aikana, ja nyt on tärkeää löytää ne keinot, joilla Suomen mallille asetettujen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan jatkossa. Liittohallitus katsoi, että samalla on pystyttävä korjaamaan tämän vuoden aikana mallin käytännön toteutuksessa ilmenneet “lastentaudit”, mm. erilaisten byrokraattisten esteiden tahaton rakentaminen järjestöjen osallistumiselle toiminnan järjestämiseen. Myös malliin oleellisena osana kuuluvaan lasten itsensä kuulemiseen heitä kiinnostavista harrastusmahdollisuuksista on pidettävä kiinni kaikissa kunnissa.

Liittohallitus teki päätökset myös Nuorten Kotkien toiminnasta aluevaalikeskustelun edistämiseksi. Hyvinvointialueilla tullaan tekemään monia lasten ja perheiden elämään vaikuttavia päätöksiä, ja tietoa näistä kysymyksistä Nuoret Kotkat pyrkii loppuvuoden 2021 aikana levittämään. Oleellista on, että heti alueiden toiminnan käynnistyessä hallintorakenteet luodaan sellaisiksi, että lapsen etu toteutuu ja yhteistyö alueen ja sen kuntien välillä on mutkatonta.

Liittohallitus keskusteli kokouksessa toimenpiteistä lokakuun edustajistossa käydyn, Kotkien strategian väliarviointia koskeneen keskustelun johdosta. Keväällä 2019 hyväksytty ja vuoteen 2023 ulottuva strategia on toteutunut pääosin oikeansuuntaisesti. Strategian loppukaudella on kiinnitettävä huomiota muun muassa toiminnan alueelliseen kattavuuteen, tehokkaampaan kotkatoiminnan markkinointiin ja yhä näkyvämpään rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Liittohallitus päätti myös vuoden 2021 lapsitekopalkinnon saajasta. Tästä kerrotaan piakkoin lisää.

Jaa sosiaalisessa mediassa: