Liittohallitus kokoontumassa Ympyrätalon kokoustiloissa

Liittohallituksen päätöksiä 7.-8.3. ja 18.-20.3.

7.-8.3.

Liittohallitus keskusteli Nuorten Kotkien uudesta työehtosopimuksesta ja antoi neuvottelijoille valtuudet allekirjoittaa sen, kunhan viimeiset pienet tulkintaerot työntekijäosapuolen kanssa on selvitetty (liittohallituksen kokouksen jälkeen näin onkin jo ehtinyt tapahtua). Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi sen sisällöstä tiedotetaan piirityönantajia ja kotkatyöntekijöitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Nuorille Kotkille kokonaisuudessaan valtionapua vuodelle 2020 628 000 € (vuoteen 2019 nähden 19 000 € vähemmän, 3% vähennys). Myös useimmilta muilta nuorisojärjestöiltä leikattiin avustuksia. Valtionavun vähennys on siinä määrin suuri, että liiton toimintaa on sopeutettava toimintasuunnitelmaan nähden. Myös uusi työehtosopimus vaikuttaa kustannusrakenteeseen. Liittohallitus päätti tarkennetusta talousarviosta vuodelle 2020: euromääräisesti suurin säästökohde on Kotkaviestin julkaistavien numeroiden määrän pudottaminen neljästä kahteen.

Liittohallitus päätti linjaratkaisuna, että piireille jaettavaan valtionapuosuuteen ei tehdä leikkauksia (päinvastoin piireille jaettava valtionapu kasvaa jonkin verran), vaan keskusliitto kantaa koko avustusleikkauksen omasta osuudestaan.

Liittohallitus päätti myös valtionapujen jaosta piirien kesken vuonna 2020 tarkastellen piirien toiminnallista ja taloudellista tilannetta sekä valtionavun tarvetta. Osa piirien osuudesta jätettiin poikkeuksellisesti vielä jakamatta: lisäerän käytöstä piirien välillä päätetään myöhemmin.

18.-20.3.

Liittohallitus piti sähköpostikokouksen 18.-20.3.. Kokouksen päätökset liittyivät koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen Nuorten Kotkien toiminnassa.

Edustajiston kevätkokous, joka oli aiemmin kutsuttu koolle pidettäväksi 4.4., päätettiin siirtää 29. päiväksi elokuuta. Päätös perustui aluehallintoviraston aiemmin samalla viikolla antamiin ohjeisiin kokousten järjestämisestä.

Muitten kevään tapahtumien osalta liittohallitus antoi liiton keskustoimistolle valtuudet päättää tapahtumien perumisesta tai siirtämisestä tartuntatautitilanteen johdosta toukokuun loppuun saakka.

Jaa sosiaalisessa mediassa: