Uudet asiakirjat ohjaamaan toimintaa ja turvallisuutta, Toivonen ja Hakamäki jatkokaudelle

Nuorten Kotkien edustajisto piti sääntöjen mukaisen kevätkokouksensa lauantaina 27.3.. Kokous pidettiin pääosin etäyhteyksin, vain kokouksen puheenjohtajien ja sihteerien istuessa samoissa tiloissa Helsingin Allianssi-talolla.

Koska kyse oli vuosien 2021 ja 2022 edustajistokokoonpanon ensimmäisestä kokouksesta, päivä alkoi edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnalla. Tehtäviä aiemminkin hoitaneet saivat yksimielisen luottamuksen jatkokaudelle, eli puheenjohtajaksi valittiin Petra Toivonen Helsingin piiristä ja varapuheenjohtajaksi Vesa Hakamäki Varsinais-Suomen piiristä.

Järjestäytymisen jälkeen kokous siirtyi käsittelemään liittohallituksen esittämiä sääntömuutoksia. Itse Nuorten Kotkien Keskusliiton säännöt hyväksyttiin yksimielisesti: muutokset mahdollistavat jatkossa etäkokoukset myös normaalioloissa sekä väljentävät niitä aikaikkunoita joissa edustajiston kokoukset on pidettävä. Pidempään pohdittiin piireille ehdotettuja vaihtoehtoisia mallisääntöjä, mutta rakentavan keskustelun tuloksena kokous löysi yhteisymmärryksen tarvittavista muutoksista esitykseen niin, että asia saatiin saman tien päätettyä. Oleellinen muutos on, että piireillä on jatkossa mahdollisuus ottaa käyttöön sääntömalli joka sallii henkilöjäsenyyden suoraan piirijärjestöön.

Tämän kokouksen toinen tärkeä päätös oli uusi Nuorten Kotkien Turvallisuusohje. Asiakirjan – johon kuuluu myös kattava liiteaineisto – tarkoituksena on auttaa ohjaajia suunnittelemaan kotkatoimintaa mahdollisimman turvalliseksi – niin fyysisesti kuin henkisesti ja sosiaalisestikin -, koota yhteen toimintakäytännöt erilaisten ongelmatilanteiden selvittämiseen sekä antaa tukea ja varmuutta toiminnan ohjaamiseen. Edustajisto oli asiakirjaan pääosin tyytyväinen mutta hyväksymispäätöksensä kylkiäisenä antoi myös jo evästyksiä ohjeeseen seuraavalla päivityskierroksella lisättävistä teemoista – turvallisuussuunnittelu onkin jatkuva prosessi. Turvallisuusohjeen sisällöstä ja uusista toimintakäytännöistä annetaan vielä piireille ja osastoille lisätietoa ja koulutusta.

Edustajiston kokous myös vahvisti Nuorten Kotkien vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä lähetti kannanoton terveisinä huhtikuussa kokoontuvaan valtioneuvoston kehysriiheen.

Jaa sosiaalisessa mediassa: