Liittohallituksen kuulumisia 6.3. – työryhmät asetettu

Liittohallitus piti etäkokouksensa lauantaina 6.3. mittavan asialistan äärellä. Käsittelyssä olivat muun muassa vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä edustajiston 27.3. pidettävälle kevätkokoukselle esitettävät asiat. Edustajisto käsittelee uutena asiakirjana Nuorten Kotkien turvallisuusohjetta, joka tarkentaa ja päivittää käytäntöjä mm. tapahtumien turvallisuussuunnittelun ja ongelmatilanteisiin puuttumisen osalta.

Edustajistolle päätettiin esittää myös liiton sääntöjen muuttamista sekä vaihtoehtoisten mallisääntöjen tuomista tarjolle piirijärjestöille. Liiton osalta esitetyt muutokset ovat vähäisiä, liittyen kokousten määräaikoihin sekä etäkokousten sallimiseen poikkeuksellisissa tilanteissa. Piirin vaihtoehtoiset mallisäännöt tarjoavat ratkaisuja piirin ja osastojen hallinnon keventämiseen siellä, missä tällaiselle nähdään tarvetta.

Liittohallitus asetti myös keskusliiton työryhmät kaudelle 2021-2023 seuraavin kokoonpanoin:

Kansainvälinen työryhmä: Jasmin Trogen (puheenjohtaja), Johanna Jäppinen, Amanda Majuri, Janita Ojala, Aleksi Paakkinen, Taru Pääkkönen-Sahlman, Nella Heiskanen (sihteeri)

Kotkaviestin toimituskunta: Heta Warto-Tillander (päätoimittaja), Inka Gysin, Atte Kalke (taittaja), Tuikku Pirhonen (toimitussiht.)

Koulutustyöryhmä: Riina Salonen (pj), Venla Hurskanen, Minka Järvenpää, Aku-Oskari Järvinen, Sari Päivinen, Nella Heiskanen (siht.)

Talous- ja järjestötyöryhmä: Miikka Lönnqvist (pj), Maija Auvinen, Lyyli Raatikainen, Petra Toivonen, Sameli Valkama, Antti Hytti (siht.)

Viidettä, tapahtumatyöryhmää ei varsin vähäiseksi jääneen hakijamäärän vuoksi nimetty vielä, vaan jäsenten hakua jatketaan ja asiaan palataan myöhemmin. Työryhmään jo hakeneet ovat edellen haussa mukana!

Ryhmiin oli ollut avoin haku 19.2. saakka. Uusien työryhmien kaudet alkavat virallisesti huhtikuun alussa.

Kuten aina, liittohallitus myös keskusteli koronatilanteen vaikutuksista toimintaan. Huomion kohteena oli erityisesti uusi kokeilu, valtakunnallinen etäkerho.

Jaa sosiaalisessa mediassa: