Nuorten Kotkien esite puoluekokoukseen

Kevään kuntavaalit ovat lapsivaalit

Seuraavat kuntavaalit pidetään 18. huhtikuuta ensi vuonna. Suomalaisessa tehtävänjaossa monet tärkeät lapsia ja perheitä koskevat päätökset tehdään juuri kunnissa – kunnanvaltuustoissa, kunnanhallituksissa ja lautakunnissa.

Usein ennen kuntavaaleja paljon huomiota keskusteluissa saakin esimerkiksi palveluverkko – missä koulut, päiväkodit tai kirjastot sijaitsevat.

Nuoret Kotkat haluaa osaltaan tuoda keskusteluun myös seuraavat teemat:

  • Varhaiskasvatuksessa on lisättävä myönteistä erityiskohtelua alueellisten hyvinvointierojen kaventamiseksi – jos päiväkoti toimii alueella jossa on paljon huono-osaisuutta, se tarvitsee enemmän resursseja
  • Laadukas esiopetus lisää koulutuksen tasa-arvoa, ehkäisee syrjäytymistä ja takaa myös hyvän perustan koulun aloittamiselle
  • Ei jätetä koulussa ketään kyydistä – kouluissa on turvattava riittävä tuki, kuten pienryhmät, ohjaajien ja avustajien määrä ja neuropsykiatrinen osaaminen, sen varmistamiseksi etteivät enemmän tukea tarvitsevat lapset jää eriarvoiseen asemaan
  • Jokaiselle lapselle oikeus harrastukseen – järjestetään koulupäivän yhteydessä mahdollisuuksia monipuolisiin ja maksuttomiin harrastuksiin
  • Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava panostamalla perheiden palveluihin
  • Lastensuojelun riittävät työntekijäresurssit on turvattava
  • Myös kuntatasolla tulee ottaa käyttöön systemaattinen lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa – erityisesti koronaepidemian jälkivaikutuksia torjuttaessa on tärkeää, että päättäjät tietävät etukäteen päätöstensä vaikutukset lapsiin

Kuntavaaleja lähestyttäessä Nuoret Kotkat haluaa näiden teemojen kautta olla mukana käymässä keskustelua siitä, millaisia päätöksiä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen vaatii. Virittelemme keskustelua sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä sekä haastamme kuntavaaliehdokkaita. Kannustamme myös äänestäjiä kysymään laajasti ehdokkaiden mielipiteitä: millaisin keinoin oma suosikkiehdokkaasi haluaisi vaikkapa kehittää varhaiskasvatusta?

Jaa sosiaalisessa mediassa: