Nuorten Kotkien esite puoluekokoukseen

Nuoret Kotkat vaikuttamassa SDP:n puoluekokouksessa

Nuoret Kotkat on yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle. Tärkeä vaikuttamisen kanava Nuorille Kotkille ovat sen yhteistyökumppanit. Näissä merkeissä Nuoret Kotkat osallistuu myös SDP:n puoluekokoukseen Tampereella 22.-24.8.2020.

Olemme jättäneet puoluekokoukselle jo aiemmin aloitteita käsiteltäväksi ja paikan päällä osallistumme vahvasti keskusteluun lapsia koskevissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Nuoret Kotkat voi löytää myös puoluekokouksen yhteydessä pidettävältä järjestötorilta Tampere-talon vieressä – järjestötorille on vapaa pääsy.

Puoluekokouksen aloitteissa olemme nostaneet esiin

  • Lapsiperheiden toimeentuloa on turvattava indeksisidonnaisuudella ja lapsivähennyksen palauttamisella
  • Varhaiskasvatuksen kokeiluista hallitusohjelmassa on siirryttävä ripeään toimeenpanoon esiopetuksen laajentamisen ja yli kolmevuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta
  • Vahvistetaan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa: 1) varhaiskasvatuksen laatukriteerien kautta mahdollistetaan entistä laajemmin myönteinen erityiskohtelu varhaiskasvatuksessa niin, että eri alueiden erilaiset tilanteet voidaan kohdata tehokkaammin, 2) estetään yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden harjoittama lasten valikointi, ja 3) tehdään päätös voitontavoittelun rajoittamisesta varhaiskasvatuksessa vielä kuluvan hallituskauden aikana.
  • Koulu uudistuu – pidetään kaikki mukana! Kouluissa on turvattava riittävät tukiresurssit sen varmistamiseksi etteivät enemmän tukea tarvitsevat lapset jää kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan suhteessa ikätovereihinsa.

Olemme esittäneet myös, että Nuorten Kotkien Keskusliitto ry:llä olisi jatkossa oikeus nimetä puhe- ja läsnäolo-oikeutettu edustaja SDP:n puoluehallitukseen.

Terveisinä kuntapäättäjille ja kuntavaaliehdokkaille haluamme sanoa myös

  • Jokaiselle lapselle oikeus harrastukseen – laitetaan hallitusohjelman ”Suomen malli” liikkeelle
  • Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava panostamalla perheiden palveluihin
  • Lastensuojelun riittävät työntekijäresurssit on turvattava
  • Myös kuntatasolla tulee ottaa käyttöön systemaattinen lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Tavoittelemme lisäksi

  • Perhevapaauudistus on toteutettava tasa-arvoisesti sekä lapsen oikeudet ja perheen hyvinvointi edellä
  • Veikkaus-tuottojen alenemisen aiheuttama vaje nuorisotyön ja nuorisojärjestöjen rahoitukseen on kompensoitava täysimääräisesti valtion budjetissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa: