Nuorten Kotkien tavoitteet vahvasti mukana hallitusohjelmassa

Uudessa hallitusohjelmassa ovat mukana mm. tasa-arvoinen perhevapaauudistus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, lapsen oikeuksiin perustuva lapsistrategia, järjestelmällinen lapsivaikutusten arviointi – kaikki Nuorten Kotkien tavoitteita.

Alla on verrattu Nuorten Kotkien liittohallituksen asettamia tavoitteita hallitusohjelmaan ja niiden toteutumista.

Lasten oikeudet sekä perheiden tasa-arvo ja hyvinvointi

 • TOTEUTUU: Perhevapaauudistus on toteutettava tasa-arvoisesti sekä lapsen oikeudet ja perheen hyvinvointi edellä
 • TOTEUTUU: Suomeen tulee laatia kansallinen lapsioikeusstrategia
 • TOTEUTUU: Suomessa tulee ottaa käyttöön systemaattinen lapsivaikutusten arviointi
 • TOTEUTUU: Jokaiselle lapselle oikeus harrastukseen

Varhaiskasvatus ja lastensuojelu

 • TOTEUTUU: Lastensuojelun riittävät työntekijäresurssit on turvattava
 • EI VIELÄ, MUTTA KOKEILUSSA: Esiopetus on laajennettava alkamaan jo 5-vuotiaana
 • TOTEUTUU: Subjektiivinen kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus on palautettava
 • TOTEUTUU: Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku on palautettava tasolle, joka mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen
 • TOTEUTUU: Varhaiskasvatukselle on laadittava valtakunnalliset arviointikriteerit
 • KOKEILLAAN VIISIVUOTIAILLA, OSA-AIKAISENA: Varhaiskasvatuksen on oltava maksutonta
 • SELVITETÄÄN: Voitontavoittelun rajoittaminen on ulotettava perusopetuksen tavoin myös varhaiskasvatukseen lisäksi tavoitteet luvanvaraisuudesta ja yhdenvertaisista laatukriteereistä TOTEUTUVAT

 Toimeentulo

 • EI OHJELMASSA: Lapsilisät ja muut perhe-etuudet sidottava takaisin indeksiin
 • TOTEUTUU: Lapsilisään ja elatustukeen on tehtävä yksinhuoltajakorotus
 • EI OHJELMASSA: Palautetaan verotuksen lapsivähennys
 • TOTEUTUU: Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava panostamalla perheiden palveluihin
Jaa sosiaalisessa mediassa: