Nuoret Kotkat: Koulut alkoivat – aivan sopivaan aikaan!

Koulujen syyslukukausi alkoi jälleen, perinteisen aikataulun mukaan. Sen johdosta on julkisuudessa käyty jälleen keskustelua (mm. Iltalehti 12.8.) siitä, olisiko järkevää siirtää koulujen kesälomia esimerkiksi kaksi viikkoa eteenpäin. Asiasta keskusteltiin myös kevätlukukauden päättyessä, jolloin virittäjänä oli aiheesta toukokuussa julkaistu työvoima- ja elinkeinoministeriön selvitys. Erityisen myönteisesti asiaan on suhtautunut matkailuelinkeino ja heidän edunvalvojansa MaRa.

Sekä ministeriön selvitys että monet muut puheenvuorot ovat painottaneet nimenomaan ravintola- ja matkailualan talouden ja työpaikkojen näkökulmaa. Lapsijärjestönä Nuorten Kotkien Keskusliitto seuraa keskustelua huolestuneena: mitä suurimmassa määrin lapsiin vaikuttavassa asiassa ei lasten näkökulmaa monikaan taho ole tuonut keskustelussa esiin.

”Kesälomien ajankohta tuntuukin olevan aihe, josta kaikilla on mielipide mutta valitettavasti vain omasta näkökulmasta”, toteaa Sameli Valkama, Nuorten Kotkien liittohallituksen jäsen. Valkama painottaa, että mahdollisesta siirrosta päätettäessä olisi otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät: eri asteiden väliset nivelvaiheet päiväkodeista yliopistojen pääsykokeisiin, opettajien ja opiskelijoiden jaksaminen ja lukuvuoden rytmitys.

Esimerkkinä edellä mainituista Valkama toteaa, että mikäli kesälomia siirrettäisiin, olisi samalla murrettava myös kaksijakoinen syyslukukausi/ kevätlukukausi -rytmi, koska jo nyt kevät on kaksi viikkoa pidempi ja siten raskaampi oppilaille.

”Lapsivaikutusten arviointi on poliittisella sektorilla paljon puhuttu käsite, mutta sitä puolta ei tässä keskustelussa ole edes sivuttu”, moittii Valkama. Lasten näkemyksiä asiasta ei ole kysytty eikä esimerkiksi vaikutuksia oppimistuloksiin pohdittu. ”Kokemuksesta tiedetään, että jo toukokuun valoisat yöt vähentävät lasten unta ja lisäävät yövalvomista, ja tämä sitten näkyy raskaan kevään viimeisinä viikkoina huomattavasti lisääntyvänä väsymyksenä ja levottomuutena kouluissa”, kertoo itsekin opettajana työskentelevä Valkama.

Nuoret Kotkat katsookin, että mahdolliset muutokset koulujen kesälomiin on tehtävä lasten etu edellä, ei vain yhden elinkeinoalan lähtökohdista käsin, ja asiaa koskevan poliittisen valmistelun tehtävä on ottaa lasten näkökulma aidosti huomioon.

 

Lisätiedot:

liittohallituksen jäsen Sameli Valkama, p. 040 778 8385, sameli.valkama(at)nuoretkotkat.fi

toiminnanjohtaja Antti Hytti, p. 040 154 7572, antti.hytti(at)nuoretkotkat.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa: