Lapsiperheet ovat yhteiskunnan voimavara – eivät kuluerä

Edustajisto kevät Helsinki2016 005

Nuorten Kotkien edustajisto kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseensa Helsingissä 9.4.2016.
Edustajisto vahvisti kokouksessa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2015 sekä hyväksyi sääntömuutoksia, jäsenmaksuluokituksen 2017 – 2018, viestintästrategian ja vastauksen Helsingin piirin esitykseen. Edustajisto esitti huolensa hallituksen leikkausten vaikutuksista lapsiperheiden arkeen.

 

Lapsiperheet ovat yhteiskunnan voimavara – eivät kuluerä

Hallitus leikkaa lapsilisistä, lastensuojelusta ja kuntien valtionosuuksista sekä korottaa päivähoitomaksuja ja suurentaa ryhmäkokoja. Nämä vaikuttavat perheiden sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluihin.

Perheen selviytymisestä huolehtiminen ei ole enää itsestäänselvyys. Vanhemmat joutuvat yhä enemmän tekemään työtä perheen yhteisen ajan kustannuksella kattaakseen perheen pakolliset menot. Työnantajamaksuja siirretään työntekijöille, eivätkä palkat nouse. Tämä on johtanut kotitalouksien reaalitulojen alentumiseen. Leikkauksista ja tulonsiirroista päätettäessä ei ole pohdittu niiden vaikutuksia tasa-arvoon ja eriarvoistumiseen.

Hallituksen päätökset murentavat hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Lapsiperheisiin kohdistuvien suorien ja välillisten säästöjen vaikutukset nähdään vasta vuosien kuluttua.

Nuoret Kotkat esittää hallitukselle, että leikkausten sijaan investoidaan lapsiperheisiin, lapsiin ja nuoriin. Näin ehkäistään säästöistä ja leikkauksista aiheutuvia haittoja.

Jokainen varhaiskasvatukseen sijoitettu euro on sijoitus tulevaisuuteen.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa: