Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt haastavat kansanedustajaehdokkaat allekirjoittamaan Lasten ja nuorten huoneentaulun

Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt haastavat kansanedustajaehdokkaat allekirjoittamaan Lasten ja nuorten huoneentaulun

Kansanedustajaehdokkaat haastetaan nyt asettumaan eduskuntavaaleissa lasten ja nuorten puolelle. Jokainen ehdokas on tervetullut allekirjoittamaan verkossa Lasten ja nuorten kansanedustajan huoneentaulun, jolloin he sitoutuvat edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tavoitteita, mikäli tulevat valituksi kansanedustajaksi.

Huoneentaulu julkistettiin tänään 24.2.2015 klo 9 Säätytalolla Helsingissä. Tilaisuudessa puolueiden edustajat allekirjoittivat huoneentaulun sekä vastasivat lasten ja nuorten esittämiin kysymyksiin. Ensimmäisinä Lasten ja nuorten huoneentaulun allekirjoittivat kansanedustajaehdokkaat: Veronika Honkasalo (Vas.), Niklas Mannfolk (RKP), Säde Tahvanainen (SDP), Annika Saarikko (Keskusta) ja Jani Toivola (Vihreät).

Tavoitteena on saada kansanedustajaehdokkaat pohtimaan, mitä he ovat valmiita tekemään lasten ja nuorten kansanedustajana. Keskeisiä lupauksia, joihin kansanedustajat sitoutuvat, ovat:

  1. Huolehdin, että lasten ja nuorten hyvinvointiin investoidaan.
  2. Varmistan, että päätösten vaikutukset arvioidaan.
  3. Edistän lasten ja nuorten osallisuutta.
  4. Edistän lasten ja nuorten hyvää kasvu- ja elinympäristöä.

Huoneentaulun ovat yhteistyössä laatineet seuraavat lasten ja nuorten järjestöt ja viranomaiset:

Lapsiasiavaltuutettu, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry, Suomen UNICEF, Suomen Vanhempainliitto, Valo ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora).

”Suomi tarvitsee päätöksentekijöitä, joilla on herkkyyttä kuulla arkea, kykyä ymmärtää asioiden taustoja ja yhteyksiä, nöyryyttä ottaa vastaan asiantuntijatietoa sekä lopulta vahvuutta päättää. Lasten ja nuorten hyvinvointi on Suomen kohtalonkysymys. Tästä kohtalosta ovat vastuussa päätöksentekijät kunnissa ja eduskunnassa. Eduskunta päätti joulukuussa, että lapsiasiavaltuutettu antaa kertomuksen kerran neljässä vuodessa. Tuleva eduskunta on ensimmäinen, joka tämän kertomuksen saa. Kertomus mahdollistaa keskustelun lasten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Eduskunnan merkitys perus- ja ihmisoikeuksien takaajana on vahvistumassa entisestään. Siitä olen tyytyväinen”, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

”Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää politiikkaa. Päätösten lasku ei saa jäädä tulevien sukupolvien maksettavaksi. Tämän vuoksi tarpeellisten rakenteellisten uudistusten toteuttamista on kiirehdittävä”, toteaa Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n pääsihteeri Olli Joensuu. ”Kestävyysvajetta ei paikata kiristämällä kuntien taloutta. Säästöjä on haettava siirtämällä painopiste ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä niihin satsatut eurot maksavat itsensä takaisin. Laadukkaat julkiset palvelut on turvattava myös tuleville sukupolville”, Joensuu jatkaa.

Huoneentaulu on luettavissa ja sen voi allekirjoittaa osoitteessa: www.alli.fi/huoneentaulu

Kaikki kansanedustajaehdokkaat kutsutaan nyt mukaan allekirjoittamaan! Huoneentaulun sähköisellä allekirjoittamisella kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua edistämään lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittisia tavoitteita. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ylläpitää listaa allekirjoittaneista eduskuntavaaliehdokkaista ja julkaisee listaustietoja nettisivuillaan sekä julkistaa kevään aikana, miten puolueiden ehdokkaat sitoutuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen.

Lisätietoja:

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, tuomas.kurttila@oikeus.fi, 050 544 3757

Pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, olli.joensuu@alli.fi, 045 139 2350

Koordinaattori, edunvalvonta Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, hanna.sauli@alli.fi, 040 900 4885

Viestintäpäällikkö Carita Päivänen, Pelastakaa Lapset ry, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi, 040 535 8221

Jaa sosiaalisessa mediassa: