KIPU- Kiusaaminen ja syrjintä on rikos – puuttuminen on välittämistä 2014 – 2015

Nuorten Kotkien Keskusliitto jatkaa vuonna 2012 alkanutta KIPU – Kiusaaminen ja syrjintä on rikos – puuttuminen on välittämistä –hankketta. Hanke toteuttaa Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman strategisia KIPU_logo2_a_pienitavoitteita 1, 2, 4, 5, 8 ja 9.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 7–17 -vuotiaat lapset ja nuoret. Hankkeen toteuttajiksi valitaan 8–10 osallistujaa 17–24 -vuotiaista nuorista aikuisista. Yhteistyötä tehdään Nuorten Kotkien alueellisten toimijoiden lisäksi paikallisten ja valtakunnallisten järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen tueksi perustetaan ohjausryhmä, joka seuraa ja arvioi hankkeen toteutumista sekä tuo ulkopuolisen näkökulman ja asiantuntijuutta hankkeeseen.

Kiusaamisen ja syrjinnän havainnointi ja vastuu puuttumisesta kuuluu ensisijaisesti aikuisille. Vaikka kohderyhmänä olevien 7–17 -vuotiaiden tärkein kasvuympäristö on perhe, lapset ja nuoret saattavat viettää harrastusten parissa useita tunteja päivässä. Harrastustoimintaa vetävä aikuinen on perheen ja koulun ohessa tärkeä osa lapsen ja nuoren kasvua tukevaa sekä kiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää verkostoa.

Jatkohankkeen keskeisimpänä tavoitteena on ottaa käyttöön edellisen projektin aikana valmistunut KIPU-työkirja. Työkirja sisältää kiusaamisen ja syrjinnän vastaiseen työhön liittyviä harjoitteita. Työkirja auttaa aikuista kiusaamisen ja syrjinnän havainnoimisessa sekä antaa työkaluja puuttumiseen ja käsittelemiseen. Työkirjan sisältö on koottu aiemman työryhmän hyväksi havaitsemista harjoitteista.

Työkirjan avulla koulutetaan lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Erityisesti vahvistetaan osaamista vuorovaikutustaitoihin sekä teemoihin lasten ja nuorten osallisuudesta, vaikuttamismahdollisuuksista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Kouluttajana toimii hankkeen työryhmä apunaan ulkopuoliset asiantuntijat.

KIPU-työkirjan harjoitteiden avulla kohderyhmän lapsia ja nuoria autetaan löytämään omat vahvuutensa.  Nuoria rohkaistaan ottamaan kantaa ja puuttumaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin sekä huomaamaan, että omilla mielipiteillä ja pienilläkin teoilla on vaikutusta. Luomalla lapsille ja nuorille turvalliset puitteet ja matalan kynnyksen foorumi omien mielipiteidensä ilmaisemiseen vahvistetaan heidän minäkuvaansa.

 Kiusaaminen ja syrjintä

Kiusaaminen ja syrjintä ovat läsnä monen lapsen ja nuoren arjessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että peruskouluissa toistuvan kiusaamisen kohteiksi joutuu keskimäärin 6–10 % oppilaista. Yleistä kiusaamisessa on tahallisuus ja toistuvuus. Kiusaamisen seurauksena uhrille voi tulla sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita. Kiusattu saattaa masentua, eristäytyä tai kärsiä nukkumisvaikeuksista. Kiusaamisen seuraukset voivat olla kauaskantoisia ja ne saattavat ilmetä vasta aikuisiällä.

Kiusaamisen ja syrjinnän ennaltaehkäisemisellä ja varhaisella puuttumisella on erittäin tärkeä merkitys lasten ja nuorten hyvinvointiin. On tärkeää, että lapsille ja nuorille luodaan luottamukselliset puitteet kiusaamisesta ja syrjimisestä kertomiseen. Lapsen ja nuorten tulee saada kokemus siitä, että kertomalla asiasta muille, kiusaaminen ja syrjintä on mahdollista saada loppumaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa: