“Kiusaaminen ja syrjintä on rikos – puuttuminen on väittämistä” -projekti

KIPU-projektissa kiusaaminen ja syrjintä nostetaan julkiseen keskusteluun Nuorten Kotkien tapahtumissa ja leireillä. Hankkeen myötä on pyritty löytämään uusia tapoja toteuttaa toimintaa osallistavasti ja oikeudenmukaisesti. Hankkeen ovat ideoineet 13-18-vuotiaat vertaisohjaajat ja hanke toteutetaan yhdessä heidän kanssaan.
Projektiryhmän jäsenet ovat tutustuneet projektin aiheisiin sekä epämuodolliseen oppimiseen ja koulutukseen. He ovat toteuttaneet itse suunnittelemiaan työpajoja ja aktiviteetteja erilaisissa tapahtumissa ja näin lisäävät omaa osallisuuttaan ja nuorten kiinnostusta aiheeseen.
Valtakunnallisten ja alueellisten tapahtumien lisäksi on järjestetty koulutustilaisuuksia ja toteutettu erilaisia materiaaleja painotuotteina ja sosiaalisessa mediassa.
Aikuisille suunnatut työpajat muodostavat ikäpolvien välille tärkeän foorumin aiheesta, joka koskettaa koko yhteiskuntaamme.
Jaa sosiaalisessa mediassa: