Kortti kuntapäättäjille

KIPU- projekti suunnitteli, teetti ja lähetti postikortin kuntapäättäjille. Kortin mukana lähetettiin lyhyt saatekirje jossa esiteltiin projekti ja sen aiheet. Päättäjiä pyydettiin lähettämään kortti takaisin ja kertomaan omasta osastaan taistelusta kiusaamista ja syrjintää vastaan.

 

KIPU- kortti

 

Kuntapäättäjiltä saadut vastaukset:

 

Kunnassa pitää panostaa riittävästi kouluihin, jotta henkilökunnalla riittää aikaa ja voimavaroja puuttua kiusaamiseen. Työpaikoilla tulee olla selkeät ohjeet käyttäytymisestä ja puuttumisesta.

-Piia Elo, Turku

 

Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen on parasta lääkettä. On aina puututtava kiusaamiseen jos sen suinkaan huomaa.

-Taisto Männistö

 

Huolehdin jatkuvasti perustamassani urheiluseurassa siitä, ettei yksikään lapsi tai nuori tule syrjäytetyksi tai kiusatuksi. Kaikki ovat kavereita keskenään ainakin harjoituksissa. Yhteiset tekemiset harjoitusten ulkopuolella vahvistavat yhteenkuuluvuutta.

-Paula Lehmuskallio

 

Asuinalueet on pidettävä monimuotoisina asumis- ja asukasrakenteeltaan, jotta maahanmuuttajiin kohdistuvasta syrjintä ja kiusaaminen voitaisiin välttää.

 

Puhumalla omien lastenlasten kanssa. Siitä se alkaa, että jokainen isovanhempi tekisi näin.

-Björn Måntsa (RKP)

 

On aloitettava varhain: päiväkodeissa ja muutoin varhaiskasvatuksessa lapset oppivat. Kivapäiväkoti- ohjelma tarvitaan.

-Helsingin SDP:n kaupunginhallitus ja valtuustoryhmä

 

Jaa sosiaalisessa mediassa: