Järjestön rakenne

Keskusliitto

Keskusliiton jäseniä ovat piirijärjestöt. Liitto järjestää muun muassa valtakunnallisia tapahtumia, koulutuksia ja seminaareja, sekä kansainvälisiä leirejä. Liitto myös viestii ja vaikuttaa. Liitto huolehtii koko organisaation yhteisistä tarpeista esimerkiksi julkaisemalla jäsenlehti Kotkaviestiä, tuottamalla toimintaa tukevaa materiaalia, sekä ylläpitämällä jäsenrekisteriä ja taloushallinto-ohjelmaa. 

Liitto tekee valtakunnallista yhteistyötä sosialidemokraattisten järjestöjen, muiden lapsijärjestöjen ja sidosryhmien kanssa, sekä kansainvälistä yhteistyötä eri maiden sisarjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Piirit, aluejärjestöt, kotkaosastot ja rekisteröidyt kotkayhdistykset voivat saada liitolta asiantuntija-apua, ohjausta ja neuvontaa. 

Keskusliiton päätöksenteosta löydät tietoa täältä

Keskusliiton toimiston yhteystiedot.

Piirijärjestöt

Piirijärjestöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Nuorten Kotkien 13 piirijärjestöä muodostavat Nuorten Kotkien Keskusliiton. Piirijärjestön puolestaan muodostavat samalla alueella toimivat osastot. Piirit tukevat jäsenosastojensa toimintaa tuottamalla materiaalia ja järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. 

Piirijärjestöt järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille. Ne pitävät huolta vapaaehtoisten toimijoiden osaamisesta järjestämällä perehdytystä ja koulutuksia. Piirijärjestön toimintaa ohjaa kokousten välisenä aikana sen hallitus, jonka jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan piirin kokouksessa. Piirijärjestön kokous myös valitsee piirin edustajat liiton liiton ylimpään päättävään elimeen edustajistoon joka toinen vuosi, kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Piirijärjestöjen yhteystiedot.  

Aluejärjestöt

Vähintään kolme samalla paikkakunnalla toimivaa osastoa voi perustaa aluejärjestön. Aluejärjestön tehtävänä on tukea oman alueensa osastojen toimintaa. Se voi osastojen tavoin järjestää leirejä, retkiä ja koulutuksia. Aluejärjestö voi tehdä omaa varainhankintaa ja hakea kaupungin toiminta-avustusta. Aluejärjestön toimintaa ohjaa kokousten välisenä aikana sen hallitus, jonka jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan aluejärjestön kokouksessa.

Aluejärjestöjen yhteystiedot. 

Osastot

Nuorten Kotkien henkilöjäsenet ovat osastojen jäseniä. Osastot järjestävät kerhoja, retkiä, leirejä ja erilaisia tapahtumia, tukevat ja kannustavat osallistumaan alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin sekä tekevät yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Toiminnan sisällöistä päättävät ohjaajat ja lapset yhdessä. Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää osaston toimikunta. 

Osastojen yhteystiedot saat piirijärjestön kautta