Nuoret Kotkat järjestönä

Nuoret Kotkat 

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsijärjestö, joka tarjoaa lapsille ja nuorille yhteisöllistä toimintaa yhdenvertaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Nuoret Kotkat on myös yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle.

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry

  • perustettu 6.11.1943
  • 10 000 jäsentä
  • puheenjohtaja Reijo Paananen
  • 13 piirijärjestöä

Nuorten Kotkien toimintaan voivat osallistua kaikenikäiset. Lapsille järjestetään erilaisia kerhoja, leirejä ja retkiä eri puolilla Suomea. Toiminnan toteuttajina ovat vapaaehtoiset aikuiset ohjaajat ja heidän apunaan toimivat 13–17-vuotiaat vertaisohjaajat. Lue lisää toiminnasta täällä.

Nuoret Kotkat on myös lasten etujärjestö, joka tuo esille lasten oikeuksia ja edistää lasten asemaa. Lue lisää vaikuttamistyöstä täällä

Arvot ja periaatteet 

Nuorten Kotkien toimintaa ohjaavat arvot ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, solidaarisuus,
kansainvälisyys ja demokratia. Nuoret Kotkat edistävät näitä arvoja osana sosialidemokraattista työväenliikettä.

Nuoret Kotkat noudattaa lasten osallisuuden periaatetta. Lasten ääni tulee kuulluksi ja he tietävät voivansa vaikuttaa Nuorten Kotkien toimintaan.
Kotka-toiminnan muodot eri puolilla Suomea ovat erilaisia. Kaikkialla toiminta perustuu silti yhteisiin
arvoihin, visioon ja missioon.
Toiminnassa yhdistyvät vapaaehtoisten innostus, omistautuminen ja osaaminen sekä työntekijöiden
motivaatio ja ammattitaito.
Nuorten Kotkien toiminta on ylisukupolvista.

Nuorten Kotkien strategia 2024-2028 löytyy täältä.