Nuoret Kotkat järjestönä

Nuoret Kotkat 

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsijärjestö, joka tarjoaa lapsille ja nuorille toimintaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Nuoret Kotkat on myös yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle.

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry

  • perustettu 6.11.1943
  • 10 000 jäsentä
  • puheenjohtaja Reijo Paananen
  • 13 piirijärjestöä

Nuorten Kotkien toimintaan voivat osallistua kaikenikäiset. Lapsille järjestetään erilaisia kerhoja, leirejä ja retkiä eri puolilla Suomea. Toiminnan toteuttajina ovat vapaaehtoiset aikuiset ohjaajat ja heidän apunaan toimivat 13–17-vuotiaat vertaisohjaajat. Lue lisää toiminnasta täällä.

Nuoret Kotkat on myös lasten etujärjestö, joka tuo esille lasten oikeuksia ja edistää lasten asemaa. Lue lisää vaikuttamistyöstä täällä

Arvot ja periaatteet 

Toiminnan perustana ovat Nuorten Kotkien arvot: tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, kansainvälisyys ja demokratia. Nuoret Kotkat edistävät näitä arvoja osana sosialidemokraattista työväenliikettä.

Nuoret Kotkat noudattaa lasten osallisuuden periaatetta. Nuorten Kotkien toiminnassa jokainen tulee kuulluksi ja kaikilla on vaikutusvaltaa. 

Nuorten Kotkien etujärjestötoiminta nojaa järjestön arvoihin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Toiminta Nuorissa Kotkissa kasvattaa lasta hahmottamaan maailmaa ja omia vaikutusmahdollisuuksia maailmassa. Nuoret Kotkat on ylisukupolvinen järjestö, jonka toimintaan voi osallistua missä iässä ja missä elämänvaiheessa hyvänsä.

Nuoret Kotkat tukee toiminnallaan kestävää kehitystä ja lasten toivoa kestävästä tulevaisuudesta. Kokemukset luonnosta Nuorten Kotkien toiminnassa tukevat ympäristön kunnioitusta ja rakentavat samalla lasten hyvinvointia.

Toiminnassa yhdistyvät vapaaehtoisten innostus, omistautuminen ja osaaminen sekä työntekijöiden motivaatio ja ammattitaito.

Nuorten Kotkien strategia 2019-2023 löytyy täältä.