Kannanotot ja aloitteet

Nuoret Kotkat osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tekee aktiivisesti aloitteita ja kannanottoja lapsiin ja lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista Kannanottoja: Oikeus oppia kaikille Koulujen työrauha Kehitysyhteistyössä satsauksia koulutukseen Aamu ja iltapäivätoiminnan laadukas toteutuminen resursoitava Jyrkkä ei vihapuheille Lasten hyvinvointia on lisättävä Köyhyys lisääntyy lapsiperheissä Ei lapsia omin luvin lääketieteellisiin tutkimuksiin Veikkausvoittovarat käytettävä lain mukaisiin tarkoituksiin Lapsi- ja […]

Jatka lukemista


Päätöksenteko ja työskentely

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää kahden vuoden välein valittava edustajisto. Edustajiston jäsenet ovat piirien valitsemia ja edustajistossa on 1 – 6 edustajaa jokaisesta piirijärjestöstä. Liittoa edustaa ja sen lainmukaisena hallituksena toimii liittohallitus. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtajat (2) sekä kymmenen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä Liittohallituksen alaisuudessa toimii puheenjohtajisto, johon kuuluvat liittohallituksen ja edustajiston puheenjohtajat sekä liiton toiminnanjohtaja. […]

Jatka lukemista


Organisaatiotasot

Nuorten Kotkien lapsille ja nuorille päin aktiivisin ja näkyvin, toimintaa järjestävä taho on osasto. Osastoilla saattaa olla kerhoiltoja ja leiri- ja retkeilytoimintaa. Osastot huolehtivat pääasiassa yhteydenpidon jäsenistöön ja tiedottavat tapahtumista. Niissä kaupungeissa, joissa toimii useampia osastoja, saattaa olla aluejärjestöjä. Tällä hetkellä Suomen alueella on 4 aktiivista aluejärjestöä. Jokainen osasto kuuluu piirijärjestöön. Piirijärjestöjä on 14. Piirijärjestö […]

Jatka lukemista