Päätöksenteko ja työskentely

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää kahden vuoden välein valittava edustajisto. Edustajiston jäsenet ovat piirien valitsemia ja edustajistossa on 1 – 6 edustajaa jokaisesta piirijärjestöstä.

Liittoa edustaa ja sen lainmukaisena hallituksena toimii liittohallitus. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtajat (2) sekä kymmenen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä

Liittohallituksen alaisuudessa toimii puheenjohtajisto, johon kuuluvat liittohallituksen ja edustajiston puheenjohtajat sekä liiton toiminnanjohtaja.

Liittohallitus nimeää myös erilaisia työryhmiä. Työryhmillä on oma vastuualueensa, johon liittyviä asioita työryhmän jäsenet pohtivat ja edistävät, sekä esittelevät aiheeseen liittyviä päätösasioita liittohallitukselle.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa: