Demokratia uhattuna Euroopassa

Äärilaitojen nousu eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa politiikassa on vaara demokratialle. Me ABN:n (Arbetarrörelsens Barnorganisationer i Norden, Työväenliikkeen pohjoismaiset lapsijärjestöt) jäsenet olemme havainneet demokratianvastaisten ajatusten ja äärioikeistolaisen politiikan nousevan Euroopassa ja olemme siksi huolissamme tulevista sukupolvista. Pohjoismaisina lapsijärjestöinä olemme erityisesti huolissamme laitaoikeiston ilmeisistä pyrkimyksistä rajoittaa itsenäisen kansalaisyhteiskunnan toimintakykyä. Muistutamme, että YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (§15) mukaan hallituksilla […]

Jatka lukemista


Kevätedustajiston julkilausuma: Lapsiköyhyyden kevät 2024 – kuka tukee jatkossa lapsia ja nuoria?

Huhtikuun alussa leikattiin Suomessa useita lapsiperheille tärkeitä tukia. Hallitus päätti työttömyysturvan lapsikorotusten poistamisesta, ja samaan aikaan ovat käynnistyneet asumistuen leikkaukset. Jo aiemmin on lopetettu sosiaalietuuksien indeksikorotukset. Leikkausten tuloksena lapsiperheköyhyyden tiedetään jo etukäteen lisääntyvän: mm. SOSTE ry:n laskelman mukaan köyhien lasten määrä kasvaa Suomessa lähes 13 % eli lähes 17 000 hengellä. Hallituksen ministerit ovat julkisuudessa […]

Jatka lukemista


Tositoimiin turvapaikkaa hakevien lasten suojelemiseksi

Pohjoismaisen työväenliikkeen lapsijärjestöjen verkoston ABN:n (Arbetarrörelsens barnorganisasationer i Norden) mielestä turvapaikkaa hakeville lapsille on annettava mahdollisuus samoihin laillisiin oikeuksiin ja turvaan, joiden tulisi kuulua jokaiselle lapselle. Ilman huoltajaa tai saattajaa saapuvien, turvapaikkaa hakevien lasten hyväksikäyttö on vakava ja moniulotteinen ongelma, jolla on vakavia lasten terveyteen, kehitykseen ja tulevaisuuteen vaikuttavia seurauksia. Hyväksikäyttö voi ilmetä esimerkiksi väkivaltana, […]

Jatka lukemista


Nuoret Kotkat huolissaan Gazan tilanteesta

Me Nuorissa Kotkissa välitämme jokaisesta maailman lapsesta, kaikkialla maailmassa. Pohjoismaisen työväenliikkeen lapsijärjestöt ABN (Arbetarrørelsens barnorganisasationer i Norden), jonka jäsenenä myös Nuoret Kotkat toimii, on erittäin huolissaan Gazan tilanteesta. Gazan siviilien elämä on tällä hetkellä sietämätöntä, eikä kenenkään tulisi hyväksyä Israelin kohtuutonta hyökkäystä palestiinalaisia siviilejä kohtaan. Olemme päätyneet tilanteeseen, jonka seuraukset tulevat olemaan anteeksiantamattomat, mikäli emme […]

Jatka lukemista


Etsinnässä opinnäytetyön/lopputyön tekijä: Lasten digitaalinen osallisuus

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsijärjestö, joka tarjoaa lapsille ja nuorille yhteisöllistä toimintaa yhdenvertaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Nuoret Kotkat on myös yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle. Toimintamme ytimessä on lapsille ja nuorille suunnattu toiminta, jota järjestetään esimerkiksi leirien ja kerhojen muodossa. Koronakeväänä 2021 aloitimme alakouluikäisille suunnatun etäkerhon, jossa lapset ympäri Suomea kokoontuivat viikottain yhteen etäyhteyden välityksellä, […]

Jatka lukemista


Kotkat lausuu nuorisopolitiikan linjoista: kovia tavoitteita, vähän välineitä

Nuoret Kotkat on 26.1. antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien luonnosta Valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) vuosille 2024-2027. Ohjelmaluonnoksen alussa todetaan, että nyt luonnostellun VANUPOn kautta toteutetaan Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaus laaja-alaisen toimenpideohjelman laatimisesta “nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi”. Tämä kunnianhimoinen tavoite edellyttäisi todellakin laaja-alaista toimenpideohjelmaa, joka sisältäisi selkeät poikkihallinnolliset vastuut, […]

Jatka lukemista


Edustajisto: Lasten hyvinvoinnin kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Lasten mielenterveyshaasteet, yksinäisyyden lisääntyminen sekä syrjäytyminen ovat yhteiskunnallisia ongelmia, joihin Nuorten Kotkien uusi strategia vuosille 2024-2028 pyrkii vastaamaan. Missiona on, että Nuoret Kotkat toimii yhteiskunnassa vaikuttavana kanavana lapsen äänelle. Nuoret Kotkat osallistuu koko maailman kehittämiseen lapsimyönteisemmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Haluamme edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa, eli sitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ja oikeus hyvään elämään. Yhdenvertaisuusnäkökulman […]

Jatka lukemista


Korjaus Kotkaviestiin 2/23

Kotkaviesti-lehden 2/2023 artikkelista Runosmäen kotkakerhon pallomerestä puheenjohtajiksi (s. 12) oli jäänyt painetusta lehdestä puuttumaan artikkelin johdantokappale, jossa mainittiin muun muassa haastateltavien koko nimet sekä kuvattiin artikkelin tarkoitus. Pois jäänyt kappale kuului seuraavasti: “Varsinais-Suomessa on tämä vuosi ollut poikkeuksellinen puheenjohtajien kannalta. Sattumalta, Varsinais-Suomen piirin, Turun ja Raision Raision Nuorilla Kotkilla on kolme melkein samanikäistä, jo kotkissa […]

Jatka lukemista


Tarja Filatovin juhlapuhe Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa

Eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov oli virallisena juhlapuhujana Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa lauantaina 11.marraskuuta. Puheessaan hän korosti vapaaehtoistyön ja kotkaliikkeen arvojen edistämisen merkitystä lasten ja nuorten kannalta sekä toi esiin omia kokemuksiaan Kotkien toiminnasta. Koko puhe litteroituna alla: Hyvät Nuoret Kotkat, arvoisat juhlavieraat. Onneksi olkoon 80-vuotiaille nuorille kotkille  – ja meille vähän vanhemmillekin!  Onnittelut ja suuri […]

Jatka lukemista


Hae tapahtuma- ja koulutustuottajaksi Nuoriin Kotkiin!

Nuoret Kotkat on yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle. Nuoret Kotkat tarjoaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä toimintaa lapsille ja nuorille. Haemme nyt TAPAHTUMA- JA KOULUTUSTUOTTAJAA Suunnittelemaan ja toteuttamaan Nuorten Kotkien valtakunnallisia tapahtumia sekä tukemaan alueellista lapsi- ja nuorisotoimintaamme. Työtehtäviin kuuluu mm. Nuorten Kotkien valtakunnallisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä piirijärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa Nuorten Kotkien […]

Jatka lukemista