Liittohallituksen kuulumisia 24.4. ja 8.5.: katse kohti vuotta 2022

Liittohallitus kokoontui 24.4. sekä uudelleen sähköpostitse 8.-10.5.. Pääaiheena kokouksissa oli tulevan vuoden toiminnan suunnittelu. Huhtikuun kokous antoi työryhmille ja toimistolle evästykset toimintasuunnitelman laadintatyöhön: huomiota saivat erityisesti vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, omavarainhankinta sekä resurssien tehokas käyttö Kotka-liikkeen sisällä. Vasta kautensa aloittaneita liiton työryhmiä evästettiin niiden toiminnalta toivottavista painotuksista.

Myös Nuorten Kotkien toiminnan kannalta oli merkittävä kysymys, mitä valtioneuvoston kehysriihessä lopulta päätettiin järjestöjen toiminnan ja koko suomalaisen nuorisoalan tukemisesta. Riihen lopputulos antaa olettaa, että muutoksia rahoitukseen on tulossa, mutta nuorisoalan toimintakyky pystytään kuitenkin turvaamaan.

Toukokuun liittohallitus jatkoi vuoden 2022 tarkastelua päättämällä tulevan vuoden alustavasta toimintakalenterista. Vuoden keskeiset valtakunnalliset tapahtumat ovat Nuorten Kotkien Luontoseikkailu (KKT) toukokuussa sekä vertsu- ja ohjaajakoulutus syyskuussa.

Tulevan vuoden lisäksi liittohallitus tarkasteli Pinskujen kanssa toteutettavien ympäristöaiheisten hankkeiden näkymiä sekä valitsi uuden turvallisuusohjeen mukaiset kaksi häirintäyhdyshenkilöä tukemaan kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittelyä tarvittaessa.

Jaa sosiaalisessa mediassa: