Yhdenvertaisuus, turvallisuus ja kannustavuus Kotka-toiminnan kulmakivinä – kuulumisia kevätedustajistosta

Nuorten Kotkien ylin päättävä joukko, edustajisto, kokoontui kevätkokoukseensa sunnuntaina 7.4. Helsingin Allianssi-talolle. Edustajisto oli tässä kokoonpanossaan paikalla nyt ensimmäistä kertaa: piirit olivat valinneet syyskokouksissaan uudet edustajansa vuosille 2019 ja 2020. Siksi edustajiston oli aluksi myös valittava itselleen uusi johto. Puheenjohtajaksi oli jo ennen kokousta ehdotettu Vesa Hakamäkeä Turusta ja Petra Toivosta Helsingistä. Näiden kahden välillä edustajisto siis äänesti, ja Toivonen tuli valituksi äänin 27-13. Täytettäväksi jäi varapuheenjohtajan paikka, johon Hakamäki valittiin yksimielisesti.

Edustajiston ehkä tärkein päätös koski Nuorten Kotkien strategiaa vuosille 2019-2023. Strategia-asiakirja tarkastelee Kotka-liikkeen toimintaympäristön muutoksia ja linjaa Kotkien päätavoitteet, arvot ja muut keskeiset toimintaperiaatteet kuten lasten osallisuuden. Tämän osan strategiasta tehtävä on siis kuvata sitä, mikä on Nuorten Kotkien ”paikka maailmassa”. Uuden strategian mukaan Nuoret Kotkat on sekä lasten kanssa työtä tekevä että lasten puolesta puhuva järjestö: Nuoret Kotkat on yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle. Nuoret Kotkat tarjoaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä toimintaa lapsille ja nuorille.

Strategiassa myös määritellään kolme toiminnallista painopistealuetta osatavoitteineen – yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden läpileikkaavuus Kotka-toiminnassa sekä riittävien resurssien turvaaminen toiminnalle. Nämä ohjaavat toiminnan painotuksia ja resurssien käyttöä tulevina vuosina.

Kevätedustajiston jokavuotisiin asioihin kuuluvat päättyneen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen, ja nämä olivat ohjelmassa nytkin – samalla edustajiston jäsenillä oli mahdollisuus esittää vielä oma loppuarvionsa toiminnan ja taloudenpidon onnistumisesta. Nuorisokongressin edustajien puheenvuorossa kantavana teemana oli lasten osallisuus leiritoiminnassa: samalla esitettiin useita Kotka-toiminnan kehittämisehdotuksia, joista tällaisen päätöstiivistelmän laatiminen edustajiston kokouksista oli yksi. Lopuksi edustajisto hyväksyi vielä kannanoton, jossa se asettui tukemaan edellisen päivän ilmastomarssille osallistuneiden lasten ja nuorten tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa: