Työryhmähaku on nyt auki!

Liittohallitus päätti viime sunnuntain kokouksessaan nimetä liiton työryhmät kaudeksi 2017–2019. Työryhmien toimikausi alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.3.2019. Kaiken ikäiset Nuorten Kotkien jäsenet voivat hakea työryhmiin täyttämällä 28.2.2017 mennessä hakemuslomakkeen.Hakemuslomakkeen löydät tältä Hakemuslomake

Liittohallitus asetti kokouksessaan seuraavat työryhmät:

Talous- ja järjestötyöryhmä

 Työryhmä seuraa liiton taloutta ja järjestöllistä toimintaa sekä hallintoa ja tekee tarvittaessa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Työryhmä käsittelee liiton talouteen ja järjestötoimintaan liittyviä asioita, kuten tilinpäätös-, talousarvio- ja valtionapuasioita. Työryhmä käsittelee myös erilaisia järjestötoimintaa ohjaavia asiakirjoja ja ohjesääntöjä. Työryhmän toimenkuvaan kuuluu myös oman sektorinsa viestinnän kehittäminen ja seuraaminen.

Mikäli olet kiinnostunut talouteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista, olet hyvä numeroiden kanssa tai olet sydänjuuriasi myöten järjestöihminen, on talous- ja järjestötyöryhmä juuri sinua varten.

Koulutustyöryhmä

 Koulutustyöryhmä vastaa liiton koulutus- ja tapahtumatoiminnasta. Sen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa liiton koulutustoimintaa yhdessä keskustoimiston kanssa. Koulutustyöryhmän tehtävänä on myös pitää ajantasalla koulutus- ja tapahtumatoimintaan liittyvät ohjeet ja ohjeistukset. Työryhmä vastaa myös koulutus- ja tapahtumatoimintaan liittyvän viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Mikäli sinua kiinnostaa suunnitella ja ideoida koulutuksia ja tapahtumia tai haluat osallistua koulutusten toteuttamiseen, on koulutustyöryhmä sinulle juuri oikea paikka.

Kansainvälisyystyöryhmä

 Kansainvälisyystyöryhmä eli tuttavallisemmin KV-työryhmä vastaa liiton kansainvälisen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Tällä kaudella erityisen tärkeän osan työryhmän työskentelystä muodostaa vuoden 2018 kansainvälinen juhlaleiri sekä Pohjoismaisen kattojärjestömme ABN:n puheenjohtajuus, joka siirtyy Suomelle tänä syksynä. KV-työryhmän vastuulle kuuluu myös kansainvälisen yhteistyön ylläpitäminen sekä kansainvälisen toiminnan viestintä ja markkinointi.

Mikäli olet kansainvälisesti orientoitunut ja kiinnostunut siitä, millaista kotkatoimintaa muualla maailmassa järjestetään, on KV-työryhmä sinulle paras paikka päästä osallistumaan kansainvälisyyteen liittyvien asioiden käsittelyyn.

Kotkaviestin toimituskunta

Toimituskunta on muista työryhmistä poikkeava toimielin. Sen toimintaa johtaa lehden päätoimittaja, jolle muista työryhmistä poiketen maksetaan jokaisesta lehdestä 300 euron suuruinen toimituspalkkio. Toimituskunnan tehtävänä on toimittaa jäsenlehteämme Kotkaviestiä. Toimituskuntaan valittavilta edellytetään oma-aloitteista otetta, halua kirjoittaa, kuvata ja hankkia juttuja Kotkaviestiin sekä tehdä yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa mainoshankintaa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja toimituskunnan apuna toimii erikseen nimettävä toimitussihteeri.

Mikäli haluat hankkia kokemusta toimitustyöstä ja kirjoittamisesta tai olet intohimoinen kotkatapahtumissa valokuvaaja, on Kotkaviestin toimituskunta kuin tehty sinulle!

Työryhmiin valitaan puheenjohtaja sekä viisi jäsentä. Näiden lisäksi kussakin työryhmässä toimii erikseen valittava sihteeri/esittelijä. Työryhmät nimetään liittohallituksen kokouksessa 11.3.

 Valituille ilmoitetaan kokouksen jälkeen erikseen. Lisätietoja työryhmistä ja hakumenettelystä antaa liiton toiminnanjohtaja Miikka Lönnqvist, miikka.lonnqvist @ nuoretkotkat.fi, p. 050 542 0160

Jaa sosiaalisessa mediassa: