Edustajiston syyskokous 10. – 11.10.2015

IMG_2721

Edustajisto valitsi hallituksen jäseniksi vuosille 2016 – 2017 jatkamaan Pia Heinipuron, Sari Päivisen, Sameli Valkaman ja Outi Veijonahon. Viljo Kärkkäinen nousi varajäsenen paikalta varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ja uudeksi ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Pasi Perkiö. Hallituksessa jatkavat vuoden 2017 loppuun saakka puheenjohtaja Päivi Lipponen, varapuheenjohtaja Vertti Kiukas sekä jäsenet Maria Lundell, Tuija Männistö, Kai Pääkkö, Pia Saarela,  Pauliina Virtanen ja toinen varajäsen Harri Salonen.

Teemu Rasille suuri kiitos pitkästä hallituskaudesta. Teemu jatkaa edelleen viestintätyöryhmän puheenjohtajana.

Nuoret Kotkat kutsuu turvapaikanhakijalapset mukaan harrastustoimintaansa

Nuoret Kotkat vaatii, että pakolaisasioiden päätöksenteossa on aina tehtävä selvitys lapsivaikutuksista, ja että yksin saapuvien pakolaislasten perhesijoitus on aloitettava välittömästi. Lapsille on myös taattava mahdollisuus turvalliseen vapaa-ajan toimintaan.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 22 velvoitetaan valtioita huolehtimaan pakolaislapsista ja suojelemaan heitä. Tämän asiakirjan Suomi on allekirjoittanut yli 25 vuotta sitten.

Eurooppaa koettelee suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Hädänalaisessa tilanteessa olevia ihmisiä on autettava ja heille on tarjottava turvaa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin.

Pakolaisasiaa käsiteltäessä on kysymys ihmisoikeuksista, jotka eivät ole mielipidekysymyksiä. Elämme kansainvälisessä maailmassa ja suomalaisina olemme osa kansainvälistä yhteisöä. Tämä velvoittaa meitä olemaan tukena apua tarvitseville.

Turvapaikanhakijoiden mukana saapuu myös lapsia, joista osa ilman vanhempiaan. Raskas matka on lapselle vaarallinen ja rankka. Siksi on tärkeää luoda lapselle turvalliset olosuhteet heti hänen saavuttuaan maahan. Jos pystymme auttamaan edes yhtä lasta, on apu kannattanut.

Pakolaisten sijoituskeskustelussa lapset jäävät usein näkymättömiksi. Täyteen ahdettu vastaanottokeskus ei ole hyvä paikka lapselle vaan vaarantaa hänen kasvua ja kehitystään. Erityisesti yksin saapuvat lapset pitää saada mahdollisimman nopeasti sijoitettua perheisiin.

Turvapaikanhakijoiden pääsy monipuolisen harrastustoiminnan pariin on ensiarvoisen tärkeää. Varsinkin lasten osallistuminen harrastustoimintaan on mahdollistettava. Vapaa-ajan toiminta tukee mielenterveyttä ja nopeuttaa kotoutumisen käynnistymistä.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa: