Nuoret Kotkat kannustaa miehiä varhaiskasvatusalalle

Nuoret Kotkat haluaa nostaa miesvarhaiskasvattajien positiivista merkitystä julkiseen keskusteluun ja olla mukana muuttamassa stereotyyppisiä näkemyksiä miesvarhaiskasvattajista. Nuoret Kotkat kannustaa miehiä opiskelemaan ja työllistymään varhaiskasvatusalalle sekä olemaan ylpeitä ammatinvalinnastaan.

Monilla naisvaltaisilla työaloilla koetaan, että miehet tuovat työyhteisöön tasapainoa. On todettu, että sosiaalialalle hakeville miehille sosiaaliset ja emotionaaliset arvot ovat erityisen tärkeitä. Halukkuus ja taito työskennellä erilaisten ihmisten kanssa toimii miesten motivaationa hakea alan koulutukseen. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka ovat hyvin toteutetun hoivan ja kasvatuksen edellytyksinä.

Väestön ikääntyminen ja työntekijöiden runsas eläköityminen tuo merkittävän haasteen julkisen sektorin varhaiskasvatusalalle. Työelämä on jakaantunut nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Yhteiskunnalliset käsitykset ja uskomukset ohjaavat sukupuolten uravalintoja. Varhaiskasvatusalalla vallitsee työvoimapula, joten alan houkuttavuutta on lisättävä ja saatava enemmän miehiä hakeutumaan alalle. Työelämän ja koko yhteiskunnan on tuettava niitä miehiä ja naisia, jotka hakeutuvat vastakkaisen sukupuolen tyypillisiin ammatteihin, jotta miesten ja naisten ammattien eriytymistä työelämän sektorilla voitaisiin vähentää.   

Kasvattajana miesvarhaiskasvattaja on osa alan ammattilaisten kasvatusverkostoa. Miesvarhaiskasvattajia tarvitaan päivähoidossa. Miesvarhaiskasvattaja on lapsille roolimalli. Vanhempien kanssa tehtävässä kasvatusyhteistyössä saattaa isän asema jäädä taka-alalle. Miesvarhaiskasvattaja mahdollistaa luontevammin kasvatuskumppanuuden myös isille sekä antaa mahdollisuuden haastavissa tilanteissa aktivoida isiä päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön.

Jaa sosiaalisessa mediassa: