Mikä on Nuoret Kotkat?

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry

perustettu 6.11.1943

10 000 jäsentä

puheenjohtaja Marko Piirainen

13 piirijärjestöä

 

Nuoret Kotkat on valtakunnallinen lapsijärjestö, joka tarjoaa turvallista ja edullista toimintaa lapsille ja nuorille.

  • Toiminnan perustana ovat lapsen oikeudet ja työväenliikkeen arvot: tasa-arvo, demokratia, kansainvälisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja yhteisöllisyys.
  • Toimintaa toteutetaan yhdessä lasten kanssa kerhoissa, retkillä, leireillä ja erilaisissa tapahtumissa.
  • Toimintaa järjestetään sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaan toiminnan lisäksi järjestetään kesäisin leirimatkoja ulkomaille. Tarjolla on myös mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin koulutuksiin ja kursseille.
  • Tarjoamme 13-17-vuotiaille mahdollisuuden osallistua nuorten ohjaajien koulutukseen ja tätä kautta päästä mukaan vertaisohjaajaksi leireille.
  • Nuorten Kotkien toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön, ja ohjaajana toimiminen tarjoaakin hyvän harrastuksen myös aikuisille.

Nuoret Kotkat on lasten etujärjestö, joka tuo esille lasten oikeuksia ja edistää lasten asemaa. Lue lisää Nuorten Kotkien tekemästä vaikuttamistyöstä täällä.

Nuoret Kotkat on osa sosialidemokraattista järjestöperhettä.

 

Visio

Nuoret Kotkat on yhteiskunnassa vaikuttava kanava lapsen äänelle. Nuoret Kotkat tarjoaa yhdenvertaisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä toimintaa lapsille ja nuorille.

Yhdenvertaisuus: Nuoret Kotkat tarjoaa toimintaa kaikille lapsille ja nuorille. Toiminta on tasa-arvoista YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kuvaamalla tavalla.

Turvallisuus: Nuorissa Kotkissa toimivat aikuiset osaavat luoda kokonaisvaltaisesti turvallisen ilmapiirin. Turvallisuus Kotka-toiminnassa on selkein laatukriteerein kuvattu.

Kannustavuus: Nuorten Kotkien toiminta tukee lasten oma-aloitteisuutta ja osallisuutta. Toiminta Nuorissa Kotkissa kasvattaa lasta hahmottamaan maailmaa ja omia vaikutusmahdollisuuksia maailmassa. Nuoret Kotkat on ylisukupolvinen järjestö, jonka toimintaan voi osallistua missä iässä ja missä elämänvaiheessa hyvänsä.

 

Nuorten Kotkien strategia 2019-2023 (pdf-tiedosto)