Top Navi

Vuoden Lapsitekopalkinto

09.04.2015 Ajankohtaista, Toiminta

Vuoden Lapsitekopalkinto 2014 luovutetaan torstaina 9.4.2015  klo 13:15 Ressun lukiossa Kalevankatu 8 – 10.

30.03.2015 Ajankohtaista

Nuorten Kotkien Keskusliiton edustajisto järjestäytyi lauantaina 28.3. JHL:n auditoriossa Helsingissä

Kokouksessa valittiin vuosille 2015 – 2016 edustajiston puheenjohtajaksi 26-vuotias espoolainen Tipsu Bazouleva. Hän toimi edellisellä kaudella edustajiston varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin 46-vuotias kuopiolainen Mika Leppänen. Leppänen on Savon Kotkapiirin puheenjohtaja.

Edustajisto hyväksyi kaikille tasoille liitosta osastoihin uudet säännöt sekä muutti Savon ja Kymen Kotkapiirien rajoja. Kymen piirijärjestön nimi muutetaan Kaakkois-Suomen piirijärjestöksi. Kokouksessa keskusteltiin myös vuoteen 2018 ulottuvasta valmisteilla olevasta strategiasta.

 

Nuoret Kotkat: Taloudelliset säästöt syntyvät lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukemalla

Eduskunnan valtiontalouden tarkastusvaliokunnan mietinnössä (20.3.2014) todetaan, että nuorten syrjäytyminen aiheuttaa kansantaloudellisia menetyksiä, kasvattaa julkisen talouden menoja ja supistaa verotuloja. Nuoren ajautuminen sosiaalisesti huono-osaiselle elämänuralle ja syrjäytyminen pysyvästi työmarkkinoilta aiheuttaa yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta. Sosiaali- ja terveys- sekä koulutus- ja työllisyyspalveluja koskeva tutkimustieto osoittaa, että syrjäytymisen ehkäisyssä päästään parhaisiin tuloksiin suunnitelmallisten ja tavoitteellisten integroitujen palvelukokonaisuuksien avulla. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi taloudellisten etuuksien ohella nuorelle pitää tarjota henkilökohtaista tukea ja ohjausta.

Nuoret Kotkat esittää, että valtion budjetissa tuetaan entistä vahvemmin lapsille ja nuorille suunnattua edullista harrastustoimintaa. Harrastustoiminta ja sen monimuotoisuus kohtaa lapsen ja nuoren yksilönä.  Harrastustoiminta itsessään luo yhteisön, jonka merkitys lapsen ja nuoren elämässä on korvaamaton. Läsnäolevat aikuiset ja muut ryhmän jäsenet muodostavat nuorelle mahdollisuuden olla osana ryhmää. Tämä vahvistaa tunnetta kuulua johonkin ja tulla kuulluksi.

Sosiaalista pääomaa tuottava harrastustoiminta on merkittävä keino ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten ja yhteisöjen välisiä verkostoja sekä niiden sisällä vallitsevaa luottamusta. Harrastus on merkittävä sosiaalisen pääoman tuottaja. Edullinen järjestötoiminta takaa sen, että lapsen tai perheen sosioekonominen asema ei ole esteenä lapsen ja nuoren sosiaalisen pääoman tuottamiselle ja vahvistamiselle.

Säästöt syntyvät tekemällä oikeita ratkaisuja. Lapsille ja nuorille suunnattu harrastustoiminta tuottaa sosiaalista pääomaa, joka osaltaan kerryttää yhteiskunnalle kokonaisvaltaista taloudellista pääomaa. Tukemalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan jatkossakin tarjota edullisesti mahdollisuutta luoda ja rakentaa koko elämänmittaista sosiaalista pääomaa. Nuoret Kotkat osallistuu taloustalkoisiin ottamalla tuen vastaan sekä järjestämällä jatkossakin lapsille ja nuorille laadukasta ja turvallista harrastustoimintaa.

Nuoret Kotkat kouluttautumassa Anjalassa 20.-22.3.2015

21.03.2015 Ajankohtaista

20150320_174933

20150320_180107

20150320_180337

20150320_180412

DSCF0198

DSCF0189

DSCF0179

Kankaan Torpan talkoot

13.07.2015 Ajankohtaista, Etusivu, Toiminta

KANKAAN TORPALLA TALKOILLAAN HEINÄKUUSSA

Nuorten Kotkien oma leirikeskus Kankaan Torppa Urjalassa on tulevana kesänä ison peruskorjaustyön kohteena. Vanha yli 100-vuotias päärakennus pintalaudoitetaan uuteen uskoon talkoovoimin heinäkuussa kolmen viikon aikana. Työt aloitetaan maanantaina 13.7.2015 ja töitä tehdään siitä eteenpäin aina perjantaihin 31.7.2015 asti. Työtä tehdään ammattitaitoisen nokkamiehen vetämänä.

Jotta kaikille viikoille olisi riittävästi talkooväkeä, pyydämme ilmoittautumisia 15.5.2015 mennessä isännöitsijä Timo Katajamäelle timo.katajamaki (@) hnk.fi tai 050 555 2964. Tarjoamme talkoolaisille ruokailut ja majoituksen sekä maksamme matkat Urjalaan ja takaisin kotiin. Voit ottaa talkoisiin osaa mahdollisuuksiesi mukaan joko yhden viikon tai koko kolmen viikon jakson ajan.

Talkooviikkojen ohjelma on pääosin seuraava:

Viikko 1: julkisivun laudoituksen purku, vanhojen ikkunoiden irrotus, seinien pohjatyöt

Viikko 2: uusien ikkunoiden asennus, seinien pintalaudoitus

Viikko 3: seinien maalaus ja viimeistelytyöt

Mukaan talkoisiin kutsumme kaikki rakentamisesta kiinnostuneet ohjaajat. Myös huoltotehtäviin tarvitaan talkoolaisia. Projekti on haastava, mutta takaa vanhan rakennuksen säilymisen tulevien kotkasukupolvien käytössä vielä pitkään. – Tällä lomalla et joudu pyörittelemään vain peukaloita!

Karhulan Kotkat 70 vuotta! Onnea!

09.03.2015 Ajankohtaista

KK70

 

 

 

 

 

kk70 3

 

 

 

 

 

KK70 1

 

 

 

 

 

 

 

kk70 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KK70 4

 

 

 

 


KK70 6

 

 

 

 

 

 

KK70 2

Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry | Sturenkatu 27 B 00510 Helsinki | puh. (09) 774 5760

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut Woo Themes