Top Navi

Kutsu

20.05.2015 Ajankohtaista, Etusivu

girl-313651_1280

Toukolan-Kumpulan Nuorten Kotkien ilmaisutaidon kerho järjestää kevätesityksen

sunnuntaina 24.5.2015 klo 15.30

Helsingin Ryhmäteatterilla Helsinginkatu 25, 00510 Helsinki

 

Esityksen päätyttyä nautimme lasten (ja miksei vanhempienkin)

kanssa kahvia, mehua ja keksejä

 

Olet tervetullut seuraamaan näytöstä!

Esitys on ilmainen

Supermessut Tampereella

20.04.2015 Ajankohtaista, Etusivu

Supermessuista tulikin ihan supersuperhienot messut!
Kiitos siitä teille, jotka vierailitte osastollamme!
Oli oikein mukava jutella!

Teille, jotka jätitte osoitetietonne osastollemme, lähtee pieni muisto vierailustanne.
Lisätietoja Pirkanmaan alueen tapahtumista voi lukea täältä.
Muiden alueiden kesäleireistä löytyy tietoa täältä.

Ja tässä vielä hieman messutunnelmia kuvin

20150419_134300

Stressipallojen tekeminen vaatii keskittymistä.

 

Joukkue nimeltään "Parhaat" vei voiton kotiin mini-KKT:ssa.

Joukkue nimeltään ”Parhaat” vei voiton kotiin mini-KKT:ssa.

IMG_2418

Vaikkei tämä joukkue yltänytkään Mini-KKT:n voittoon, heille kuuluu kunniamaininta parhaasta yhteistyön tekemisestä!

 

Kirjalliset tehtävät käynnissä.

 

 

Vanhojen tavaroiden rastilla arvuteltiin mitä tehdään palkeilla.

 

 

Messutalkoolaiset jaksoivat hymyillä vielä sunnuntainakin!

 

 

 

Teppo Suontakanen keskusliittoon talouspäälliköksi

14.04.2015 Ajankohtaista, Etusivu

Nuorten Kotkien Keskusliiton talouspäälliköksi on valittu tradenomi Teppo Suontakanen.

28-vuotiaalla Suontakasella on sekä talous- että järjestökokemusta toimiessaan aiemmin Helsingin sosialidemokraattisen nuorisopiirin toiminnanjohtajana.

Hän aloitti talouspäällikön tehtävässä 1.4. Liiton nykyinen taloudenhoitaja Marja Mailasalo jää eläkkeelle 1.6. alkaen.

Vuoden 2014 palkinto myönnettiin Suomen Lukiolaisten Liiton #kutsumua-kampanjalle

10.04.2015 Ajankohtaista, Etusivu

Nuorten Kotkien Vuoden Lapsitekopalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena lasten hyväksi tehdystä työstä.
Vuoden 20113-22-420814 palkinto myönnettiin Suomen Lukiolaisten Liiton #kutsumua-kampanjalle. Nuoret Kotkat arvosti erityisesti nuorista itsestään lähtevää toimintaa ja kiusaamiseen puuttumisen esille nostamista. Kampanjalla haluttiin lopettaa kiusaaminen nuorten parissa. Mikä tärkeintä, kampanjan loivat nuoret itse. He ottivat vallan omiin käsiinsä ja tekivät maailmasta paremman.

Palkinnon luovutti Nuorten Kotkien puheenjohtaja Päivi Lipponen Ressun lukiossa Helsingissä 9.4.2015. Palkinto on kuvanveistäjä Anneli Sipiläisen valmistama Simpukka.

Suomen Lukiolaisten Liitto aloitti #kutsumua-kampanjan syksyllä 2014 tamperelaisen lukiolaisen Juho Rädyn puututtua bussissa kiusaamistapaukseen. Liitto tahtoi rohkaista muitakin toimimaan Rädyn tavoin. Lukiolaiset haastoivat kaikki suomalaiset näyttämään esimerkkiä ja rakentamaan sellaista ilmapiiriä, jossa kukin tulee nähdyksi omana itsenään. Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Henni Roini kertoi, että nuorille on tärkeää, että joku kuuntelee.

Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Juuso Kurttila kertoi itsekin tulleensa kiusatuksi siirryttyään yläasteelle. ”Kynnys on korkea puhua itselleen herkistä asioista, mutta Suomessa on nuoria, jotka haluavat tulla ulos ja jakaa tunteensa usean kanssa. Kaikki ansaitsevat tulla kohdelluksi hyvin” tiivisti Juuso Kurttila.

Kampanja näytti, kuinka laajasti nuoret kohtaavat kiusaamista eri muodoissaan. Suurin osa yläkoululaisista ja lukiolaisista kokee, etteivät koulun aikuiset puutu kiusaamiseen. Työ kiusaamisen torjumiseksi jatkuu ja liiton mukaan asiaan voitaisiin vaikuttaa perustamalla oppilas- ja opiskelija-asiavaltuutetun virka.

Päivi Lipponen totesi palkinnonluovutuspuheessaan, että kampanjassa on kunnioitettavaa se, että siinä nostettiin nuoret puolustamaan toisiaan, niitä joita kiusataan. Kiusaaminen on vallan käyttöä. Kiusaamista ei saa vähätellä, koska kiusaaminen on väkivaltaa, jolla halutaan nöyryyttä ja häpäistä toista. Ilmiö alkaa jo päiväkodissa ja tuoreen selvityksen mukaan jopa 10 prosenttia lapsista kiusataan koulussa. Riskiaikoja ovat siirtymävaiheet eli lapsen koulun alku, luokan vaihtuminen tai siirtyminen yläkouluun.

Ensimmäisen Nuorten Kotkien Vuoden lapsitekopalkinnon sai Helsingin kaupunginteatteri vuonna 1991. Sen jälkeen palkinnon ovat saaneet mm. kirjailija Mauri Kunnas, KiVa-koulu -hanke, näyttelijä Eila Roine, Heinähattu ja Vilttitossu-elokuva sekä Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminta. Vuoden 2013 palkinnon sai lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.

30.03.2015 Ajankohtaista

Nuorten Kotkien Keskusliiton edustajisto järjestäytyi lauantaina 28.3. JHL:n auditoriossa Helsingissä

Kokouksessa valittiin vuosille 2015 – 2016 edustajiston puheenjohtajaksi 26-vuotias espoolainen Tipsu Bazouleva. Hän toimi edellisellä kaudella edustajiston varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin 46-vuotias kuopiolainen Mika Leppänen. Leppänen on Savon Kotkapiirin puheenjohtaja.

Edustajisto hyväksyi kaikille tasoille liitosta osastoihin uudet säännöt sekä muutti Savon ja Kymen Kotkapiirien rajoja. Kymen piirijärjestön nimi muutetaan Kaakkois-Suomen piirijärjestöksi. Kokouksessa keskusteltiin myös vuoteen 2018 ulottuvasta valmisteilla olevasta strategiasta.

 

Nuoret Kotkat: Taloudelliset säästöt syntyvät lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukemalla

Eduskunnan valtiontalouden tarkastusvaliokunnan mietinnössä (20.3.2014) todetaan, että nuorten syrjäytyminen aiheuttaa kansantaloudellisia menetyksiä, kasvattaa julkisen talouden menoja ja supistaa verotuloja. Nuoren ajautuminen sosiaalisesti huono-osaiselle elämänuralle ja syrjäytyminen pysyvästi työmarkkinoilta aiheuttaa yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta. Sosiaali- ja terveys- sekä koulutus- ja työllisyyspalveluja koskeva tutkimustieto osoittaa, että syrjäytymisen ehkäisyssä päästään parhaisiin tuloksiin suunnitelmallisten ja tavoitteellisten integroitujen palvelukokonaisuuksien avulla. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi taloudellisten etuuksien ohella nuorelle pitää tarjota henkilökohtaista tukea ja ohjausta.

Nuoret Kotkat esittää, että valtion budjetissa tuetaan entistä vahvemmin lapsille ja nuorille suunnattua edullista harrastustoimintaa. Harrastustoiminta ja sen monimuotoisuus kohtaa lapsen ja nuoren yksilönä.  Harrastustoiminta itsessään luo yhteisön, jonka merkitys lapsen ja nuoren elämässä on korvaamaton. Läsnäolevat aikuiset ja muut ryhmän jäsenet muodostavat nuorelle mahdollisuuden olla osana ryhmää. Tämä vahvistaa tunnetta kuulua johonkin ja tulla kuulluksi.

Sosiaalista pääomaa tuottava harrastustoiminta on merkittävä keino ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten ja yhteisöjen välisiä verkostoja sekä niiden sisällä vallitsevaa luottamusta. Harrastus on merkittävä sosiaalisen pääoman tuottaja. Edullinen järjestötoiminta takaa sen, että lapsen tai perheen sosioekonominen asema ei ole esteenä lapsen ja nuoren sosiaalisen pääoman tuottamiselle ja vahvistamiselle.

Säästöt syntyvät tekemällä oikeita ratkaisuja. Lapsille ja nuorille suunnattu harrastustoiminta tuottaa sosiaalista pääomaa, joka osaltaan kerryttää yhteiskunnalle kokonaisvaltaista taloudellista pääomaa. Tukemalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan jatkossakin tarjota edullisesti mahdollisuutta luoda ja rakentaa koko elämänmittaista sosiaalista pääomaa. Nuoret Kotkat osallistuu taloustalkoisiin ottamalla tuen vastaan sekä järjestämällä jatkossakin lapsille ja nuorille laadukasta ja turvallista harrastustoimintaa.

Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry | Sturenkatu 27 B 00510 Helsinki | puh. (09) 774 5760

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut Woo Themes