Top Navi

Leiri Kolumbiassa 2015

23.09.2014 Ajankohtaista

Ensi kesänä järjestetään kansainvälinen leiri Kolumbiassa. Leirin päivämäärät ovat 25.7-2.8. Ennakkoilmoittautumiset leirille 31.12.2014 mennessä. Leirimatka (leiri + lisäaika Kolumbiassa). Leirimatka suunnitellaan tammi-helmikuussa yhdessä lähtijöiden kanssa. Sitovat ilmoittautumiset 27.2.2015 mennessä, jonka jälkeen tilataan heti lentoliput. Leirimatkan arvioitu kustannut 1500e/hlö. Ilmoittautumiset omaan piiriin sekä tieto piiristä heti Soilille liittoon.

Nuoret Kotkat tukee peruspalveluministeri Susanna Huovista sote-uudistuksessa

19.09.2014 Ajankohtaista, Kannanotot ja aloitteet

Nuoret Kotkat tukee peruspalveluministeri Susanna Huovista sote-uudistuksessa. Kotkat pitää tärkeänä sosiaalipalveluiden paranemista ja uuden sosiaalihuoltolain voimaan tuloa.

Erityisen tärkeänä pidetään perheiden kokonaisvaltaista auttamista ja painopisteen siirtämistä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisevään työhön. Uudistuksen keskeinen tavoite, lapsiperheiden mahdollisuus saada kotiapua, lisää perheiden jaksamista merkittävästi.  Lakivelvoitteesta huolimatta, nykyisin vain harva kunta antaa apua kotiin vaikeuksiin ajautuville perheille, vaikka tiedetään avun vähentävän ajautumista lastensuojelun asiakkaaksi.

12.09.2014 Ajankohtaista, KIPU

KIPU VOL. 2 ETSII AKTIIVISIA NUORIA

Lue lisää KIPU Vol.2 

Kankaan Torpan käyttövuorot 2015

04.09.2014 Ajankohtaista

Kankaan Torpan käyttövuorot on nyt haettavissa vuodelle 2015.
Kerro hakemuksessa mihin tarkoitukseen vuoroa haetaan.
Haku päättyy 30.9.

Hakemukset Timo Katajamäelle
timo.katajamaki@hnk.fi

Tiedustelut 050-555 2964/Katajamäki

Kutsu edustajiston syyskokoukseen

11.10.2014 Ajankohtaista

Kutsu edustajiston syyskokoukseen

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry:n edustajiston syyskokous kutsutaan koolle 11. – 12.10.2014 Monikulttuurikeskus Saagaan, Asemakatu 1, 45100 Kouvola.

Kokous alkaa lauantaina 11.10. klo 12.00 ja jatkuu sunnuntaina 12.10. iltapäivään. Lauantaina 11.10. ennen kokouksen alkua tarjoillaan lounas.

Edustajisto käsittelee liiton sääntöjen 10 § mukaiset sääntömääräiset asiat

  • vahvistaa liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelle 2013
  • hyväksyy liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015
  • valitsee liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2015 – 2016
  • valitsee 5 liittohallituksen varsinaista ja 1 varajäsenen erovuoroisten tilalle

vuosille 2015 – 2016

  • valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodeksi 2015
  • päättää muista huomattavaa taloudellista toimintaa käsittelevistä asioista
  • päättää muista asioista, joita liittohallitus esittää päätettäväksi

Lisäksi kokouksessa käsitellään ajankohtaisia lapsi- ja nuorisopoliittisia asioita.

Tarkempi ohjelma, muut ohjeet ja esityslista liitteineen toimitetaan edustajiston jäsenille sähköpostilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Piirijärjestöillä on sääntöjen mukainen oikeus tehdä kirjallisia esityksiä edustajistolle. Esitysten on oltava keskusliiton toimistolla viimeistään 12.9.2014.

 

Kokoukseen ilmoittaudutaan 11.9.2014 mennessä omaan piirijärjestöön.

Liitto korvaa edustajiston jäsenten matkakulut piirijärjestölle halvimman matkustustavan mukaisesti 50 € ylittävältä osalta.

Helsingissä 9.8.2014

Liittohallitus

Päivi Lipponen                                          Lea Väänänen

puheenjohtaja                                           toiminnanjohtaja

Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry | Sturenkatu 27 B 00510 Helsinki | puh. (09) 774 5760

Voimanlähteenä WordPress. Suunnitellut Woo Themes