Edustajisto: Lasten hyvinvoinnin kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Lasten mielenterveyshaasteet, yksinäisyyden lisääntyminen sekä syrjäytyminen ovat yhteiskunnallisia ongelmia, joihin Nuorten Kotkien uusi strategia vuosille 2024-2028 pyrkii vastaamaan. Missiona on, että Nuoret Kotkat toimii yhteiskunnassa vaikuttavana kanavana lapsen äänelle. Nuoret Kotkat osallistuu koko maailman kehittämiseen lapsimyönteisemmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Haluamme edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa, eli sitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ja oikeus hyvään elämään. Yhdenvertaisuusnäkökulman […]

Jatka lukemista


Tarja Filatovin juhlapuhe Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa

Eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Tarja Filatov oli virallisena juhlapuhujana Nuorten Kotkien 80-vuotisjuhlassa lauantaina 11.marraskuuta. Puheessaan hän korosti vapaaehtoistyön ja kotkaliikkeen arvojen edistämisen merkitystä lasten ja nuorten kannalta sekä toi esiin omia kokemuksiaan Kotkien toiminnasta. Koko puhe litteroituna alla: Hyvät Nuoret Kotkat, arvoisat juhlavieraat. Onneksi olkoon 80-vuotiaille nuorille kotkille  – ja meille vähän vanhemmillekin!  Onnittelut ja suuri […]

Jatka lukemista