Nuorisokongressin satoa

30.9. – 2.10.2016 pidetyssä Nuorisokongressissa nuoret tekivät ehdotuksia järjestön toiminnan kehittämiseksi. Esille nousivat mm. tiedonkulun parantaminen järjestön eri tasoilla, vertaisohjaajien osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa, nuorille järjestettävä oma leiri sekä vertaisohjaajavaihdon toteuttaminen. Ehdotukset esiteltiin syksyn 2016 edustajiston kokouksessa ja laadittiin etenemissuunnitelma. Ehdotusten pohjalta tiedon kulkua on lisätty mm. laajentamalla liittokirjeen vastaanottajalistaa, perustettu nuorille suljettu FB-ryhmä, nuoret ovat kertoneet vertaisohjaajatoiminnasta leireillä ja kerhoissa, liiton työryhmiin kaudelle 2017 – 2019 oli avoin haku ja vuosina 2017 ja 2018 toteutettiin Nuorisoleiri.

Nuorisokongressin edustajiksi toimikaudelle 2016 – 2018 valittiin Iida Matilainen ja Laura Mielonen.  He ovat osallistuneet järjestön edustajiston syys- ja kevätkokouksiin.  Seuraava Nuorisokongressi järjestetään 5. – 7.10.2018 Nuorisokeskus Anjala, Kouvolassa.  Nuorisokongressi on tarkoitettu vaikuttamisesta sekä järjestön toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 13 -17 vuotiaille nuorille. Viikonlopun aikana on tiedossa painavaa asiaa vaikuttamisesta, nuorten esille tuomien Kotkatoiminnan kehittämistarpeiden- ja ideoiden käsittely ja toimenpidesuunnitelman laadinta sekä valitaan Nuorisokongressin edustajat toimikaudelle 2018 – 2020.

Raportti

Etenemissunnitelma