Nuoret Kotkat hakee järjestösuunnittelijaa

Nuoret Kotkat tarjoaa lapsille turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä yhdenvertaista toimintaa sekä ajaa lasten etuja yhteiskunnassa. Haemme nyt keskustoimistollemme kokoaikaiseen työsuhteeseen

JÄRJESTÖSUUNNITTELIJAA

toteuttamaan ja kehittämään mm. tapahtuma- ja kansainvälistä toimintaamme.
Työtehtäviin kuuluu mm.
• Nuorten Kotkien valtakunnallisten tapahtumien sekä kansainvälisyysteemaisten koulutusten ja projektien valmistelu suunnittelu ja toteutus yhdessä keskusliiton muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa
• Nuorten Kotkien vapaaehtoisille ja vertaisohjaajille suunnatun koulutuksen suunnittelu ja toteutus
• lasten osallisuus -teeman edistäminen organisaatiossa.

Hakijalta edellytämme
• kokemusta kansalaisjärjestötoiminnasta
• kokemusta tapahtumien järjestämisestä
• kykyä hyvään kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun suomen kielellä
• kykyä sidosryhmäyhteistyöhön ja mm. hankerahoitusprosesseihin myös englannin kielellä
• kehittävää työotetta
• valmiutta toimia yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja heitä tukien.

Eduksi katsomme
• lapsi- ja nuorisotoiminnan osaamisen joko koulutuksen tai vahvan järjestökokemuksen kautta
• Nuorten Kotkien tai sen yhteistyöjärjestöjen toiminnan tuntemuksen
• kouluttajakokemuksen
• ruotsin kielen taidon.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Nuorten Kotkien ja Järjestötoimitsijain Liiton välisen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista erityisesti kotimaassa.

Tehtävään valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Antti Hytti, p. 040 154 7572.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 25.1.2019 klo 16.00 mennessä antti.hytti@nuoretkotkat.fi.

MUOKKAUS 14.1.2019: lisätty maininta ilta- ja viikonlopputyöstä.